Výzva k výběru hodnotitelů v oblasti duševního zdraví dětí a prevence v sociálně vyloučených lokalitách

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje Výzvu k výběru expertních hodnotitelů za účelem evaluace kvality projektů předkládaných do Výzvy č. 1 Duševní zdraví dětí a Výzvy č. 2 Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci Programu Zdraví financovaného z EHP fondů 2014-2021.

Čtěte více

MPSV vyhlásilo dotační program na podporu seniorských a proseniorských organizací

Ministerstvo práce a sociálních věci vyhlásilo k 1. 11. 2019 dotační programPodpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2020. Cílem je podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností, spočívající především v hájení zájmů a práv seniorů směřujících ke společenskému uplatnění seniorů.

Čtěte více

Kaňkovský (KDÚ-ČSL): Vláda ignoruje sněmovnu. Nepředložila návrhy novelizace úhradové vyhlášky k sociálním službám

Poskytovatelé napříč Českou republikou dlouhodobě upozorňují na to, že vzhledem k narůstajícím nákladům na energie, potraviny, služby je úprava vyhlášky č. 505/2006 velmi důležitá, aby byli schopni nadále udržet kvalitu poskytované péče o své klienty, uvedl v ústní interpelaci na nepřítomnou ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD) poslanec MUDr. Vít Kaňkovský (KDÚ-ČSL). Čtěte více

Vysočina: Na sociální služby bude chybět zhruba 57 milionů. Politici se shodli, že je nenechají na holičkách

Podpora sociálních služeb vyvolala při zasedání zastupitelstva bouřlivou diskuzi. Diskuzi rozvířil Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). Uvedl, že vzhledem k navýšení platů v sociálních službách nebudou finance alokované ze státní kasy dostatečné. „Víme, že Kraji Vysočina připadlo 53 milionů korun, ale přesto je zřejmé, že bude chybět dalších zhruba 57 milionů k tomu, aby sociální služby mohly bez větších problémů fungovat až do konce roku,“ uvedl s tím, že je třeba tuto částku dofinancovat z krajského rozpočtu.

Čtěte více

Státní fond rozvoje bydlení má posílit dostupné a sociální bydlení v obcích

Vláda schválila návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2021-2022. Návrh počítá s navýšením rozpočtu o 340 milionů korun, a to zejména kvůli novému programu Výstavba pro obce, který pomáhá s výstavbou nájemního dostupného i sociálního bydlení v obcích.

Čtěte více

Lidovci z Vysočiny vyzvali kraj, ať nehazarduje a přidá na sociální služby 57 milionů

„Dovoluji si naléhavě požádat radu kraje, aby urychleně připravila materiál k plnému dofinancování sociálních služeb na Vysočině ve výši 57 milionů Kč, a to ještě na jednání zastupitelstva 10. září. To je minimální částka, která poskytovatelům pro letošek chybí po dodatečné dotaci státu ve výši 53 miliónů Kč,“ vybídl v otevřeném dopise hejtmana a radu kraje lékař a poslanec Vít Kaňkovský, kterého podpořili i ostatní lidovečtí zastupitelé kraje.

Čtěte více

Zážitky i poznání přinesou dny otevřených dveří projektů podpořených z fondů EU

Ministerstvo pro místní rozvoj v příštích týdnech pořádá napříč republikou dny otevřených dveří sedmi projektů podpořených z fondů EU. Návštěvníci se tak budou moci na vlastní oči přesvědčit, kde evropské fondy pomáhají – své dveře otevře například hřebčinec v Písku či zlínská expozice filmu.

Čtěte více