Operační program Zaměstnanost dosud vyhlásil 120 výzev v objemu 79 miliard

Operační program Zaměstnanost dosud vyhlásil 120 výzev v objemu 78,9 mld. Kč (117 % alokace programu). Zaregistrováno je 15 733 tisíce projektových žádostí, v říjnu přibylo 190 nových. Právních aktů je 6 771 ve výši 65,7 mld. Kč (97 % alokace) a podpořeno bylo již téměř 408 tis. účastníků. Objem vyúčtovaných žádostí o platbu činí 30,6 mld. Kč (45 % alokace), zářijové žádosti byly ve výši 654 mil. Kč.

Nové projekty budou podpořeny v oblasti zvyšování zaměstnanosti znevýhodněných osob a vzdělávání zaměstnanců, pokračuje příjem a hodnocení žádostí ve výzvách na dětské skupiny, vydávány jsou právní akty na mikrojesle a podporu rovnosti žen a mužů. Chystají se i projekty na podporu mladých, sociálního podnikání, plánování sociálních služeb, řešení sociálních problémů nebo v rámci programu Housing First (Bydlení především) či rozvoje veřejné sféry.

„Obědy do škol“ pomáhají už pátým rokem. Letos se poprvé zapojilo všech 14 krajů

Operační program potravinové a materiální pomoci pomáhá již pátým rokem prostřednictvím „obědů do škol“. Na školní rok 2019/2020 bylo vyčleněno 100 mil. Kč, za které obědvá v 964 školách, školkách a stravovacích zařízeních přibližně 8 800 dětí ve věku 3 – 15 let, jejichž zákonní zástupci pobírají dávky v hmotné nouzi. Dětem je tak zajištěna pravidelná kvalitní strava a pěstovány jsou základní stravovací návyky, což napomáhá jejich zdravému fyzickému a psychickému vývoji a začlenění do kolektivu.

„Obědy do škol“ začaly ve školním roce 2015/2016 pouze ve dvou krajích. V letošním školním roce se poprvé zapojilo všech 14 krajů a možnost bezplatného stravování se tak otevřela všem potřebným dětem v ČR.

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí