MPSV vyhlásilo dotační program na podporu seniorských a proseniorských organizací

Ministerstvo práce a sociálních věci vyhlásilo k 1. 11. 2019 dotační programPodpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2020. Cílem je podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností, spočívající především v hájení zájmů a práv seniorů směřujících ke společenskému uplatnění seniorů.

Pro rok 2020 je možné žádat v dotačním podprogramu I., který je určen organizacím pracujícím se seniory, a v podprogramu II., který je zaměřen na podporu střešních organizací působících v seniorské oblasti.

V roce 2019 bylo podáno celkem 52 projektů, z nichž bylo následně podpořeno 35, které si mezi sebou rozdělily částku 17 999 049 Kč. V roce 2018 bylo podpořeno celkem 36 z celkových 45 podaných projektů.

Do dotačního řízení mohou předkládat žádosti oprávněné nestátní neziskové organizace prostřednictvím aplikace OKslužby – senior s termínem do 22. listopadu 2019. Na webu MPSV byla rovněž zveřejněna metodika tohoto dotačního titulu.

Viz další informace o aplikací Ok služby – senior včetně možnosti zřízení přístupových údajů.

V případě jakýchkoli dotazů k dotačnímu programu je možné napsat na adresu vua@mpsv.cz.

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí