MPSV vyčlenilo 400 milionů na podporu sociálního podnikání. První výzva bude vyhlášena do konce září 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí nově alokovalo 400 mil. Kč. z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)  pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků. Podporu MPSV zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB).

Čtěte více

MPSV vyčlení 22 milionů na dofinancování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Současně připraví novelu zvyšující příspěvky krizovým zařízením na 28 200 na dítě a měsíc

Vláda dnes vyslovila souhlas s návrhem ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na vyčlenění 22 milionů korun pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na rok 2019. Tyto prostředky mají sloužit jako dočasné řešení před tím, než resort připraví novelu zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, která by měla příspěvek státu krizovým zařízením navýšit o 5400 Kč ze současných 22800 na 28200 korun na měsíc na jedno dítě. Příspěvek pro krizová zařízení pro děti nebyl valorizován od roku 2013, ačkoliv se reálné náklady na péči o děti průběžně navyšují, uvedla k tomu Maláčová. Čtěte více

MPSV: Žádost o peníze z evropských fondů na dofinancování sociálních služeb podalo zatím sedm krajů

Kraje budou mít na účtech slíbenou miliardu nejpozději v pondělí 29. července, uvedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí. „Sociální služby jsou pro mne priorita. Bojovala jsem za to, aby kraje potřebnou částku ze státního rozpočtu dostaly, a snažila jsem se, aby jim peníze na dofinancování platů, mezd a zvláštního příspěvku za směnnost přišly co nejdříve.

Čtěte více

MPSV zveřejnilo, kolik dá krajům a obcím na dofinancování sociální práce pro rok 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo výsledky dofinancování dotačního titulu na výkon sociální práce. Výši příspěvku státu na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) Praze, krajům, obcím s rozšířenou působností a obcím s pověřeným obecním úřadem pro rok 2019 uvádí tabulka.

Čtěte více

Dotace na protidrogovou politiku budou od roku 2020 převedeny z ministerstev pod úřad vlády

Vláda dnes schválila změnu systému financování adiktologických služeb, která zvýší transparentnost financování protidrogových projektů. Vláda projednala také změnu systému financování adiktologických služeb, kterou navrhla Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Financování a správa dotačních titulů budou od příštího roku převedeny z ministerstev školství, zdravotnictví a spravedlnosti na Úřad vlády ČR.

Čtěte více

Praha požádá o dofinancování sociálních služeb. Navrhne i změnu financování. Kraje mají o situaci jednat na konci července

Podle pátečního vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) se podařilo odvrátit kolaps sociálních služeb a kraje by měly mít peníze na svých účtech do 29. července 2019. Krajům však dorazí jen polovina potřebných financí ze dvou miliard korun a mnohé sociální služby tak zůstanou i nadále v ohrožení.

Čtěte více

Slovenské ministerstvo odhalilo závažná pochybení a podvody v denních stacionářích

Zaměstnanci slovenského Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny realizovali od začátku roku 124 kontrol u 76 poskytovatelů sociálních služeb. Navštívili 52 denních stacionářů, z toho v sedmi byli opakovaně. Mnohá zařízení zákon neporušují, avšak u některých bylo zjištěno výrazné a záměrné porušování zákona.

Čtěte více

MMR: Na sociální služby, deinstitucionalizaci, sociální bydlení a komunitní centra půjdou z IROP celkem 10,3 miliardy korun

Celkovou částkou 10,3 miliardy korun podpoří Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, během let 2014 – 2020 projekty infrastruktury sociálních služeb, deinstitucionalizace sociálních služeb, sociálního bydlení, komunitních center a polyfunkčních komunitních center.

Čtěte více