„Vnímám poslední vyjádření ministryně Jany Maláčové jako výsměch těm nejzranitelnějším. Jde jen o snahu získat politické body skrytou za vzletná slova o odvrácení kolapsu sociálních služeb. Hrozící kolaps vláda sama vyvolala svými škrty. Poslední vyjádření ministerstva přitom nepřináší žádné opravdové řešení. Naopak se před ním snaží utéct tím, že jen opakuje, kolik peněz jde v současnosti na služby ve srovnání s minulými lety. Už ale zapomíná říct, že sociální služby jsou dlouhodobě a hluboce podfinancovány a kolik by stálo, aby byly zajištěny služby pro všechny, kteří pomoc potřebují,“ řekla radní hl. m. Prahy pro sociální politiku a zdravotnictví Milena Johnová.

Krize ve financování sociálních služeb podle ní vznikla v zimě, kdy krajům dorazila na letošní rok výrazně nižší částka, než jakou požadovaly, a vláda odmítla propad dofinancovat. V polovině června pak ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová s ministryní financí Alenou Schillerovou oznámily, že chybějící dvě miliardy korun našly a další půl miliardu korun na dotacích ještě přidají. Krajům však podle aktuálního vyjádření MPSV dorazí jen polovina peněz. Zbylá část by měla být podle vlády zafinancovaná z evropských fondů. To ale podle krajů a Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) není reálné.

„Miliarda z evropských fondů byla krajům slíbená už dávno, nikdy tedy nešlo o žádné nové finance, které by se daly použít na provoz. Z této částky se navíc podle nás, krajských radních i podle kolegů z Asociace poskytovatelů sociálních služeb, do konce roku podaří získat jen minimum, a to ještě za výrazného zvýšení administrativy,“ vysvětlila Milena Johnová.

Kraje budou o financování dále jednat na konci července na mimořádném zasedání Komise rady Asociace krajů ČR pro sociální věci v Teplicích. Radní Milena Johnová chce na zasedání upozornit také na potřebu systémové změny financování sociální práce v obcích. Bude navrhovat vytvoření nového mechanismu, který každému kraji umožní nejen požadovat finance tak, jako je tomu nyní, ale také čerpat prostředky, které vychází z místních skutečných potřeb. Za tím účelem zřizuje radní Milena Johnová expertní tým a bude o změně financování intenzivně jednat s dalšími partnery.

Podle Mileny Johnové jsou opravdové nároky pražských sociálních služeb daleko vyšší než finance distribuované krajům. Zákonem o sociálních službách stát dal krajům povinnosti, na které ale nyní nedává krajům dostatek financí. Praha dlouhodobě hradí vysoké částky z vlastního rozpočtu, v letošním roce to bylo 1,8 miliardy korun. Stávající politika vlády navíc podle radní Mileny Johnové zcela opomíjí nároky na modernizaci a profesionalizaci, stejně jako demografické trendy a na ně vázaný růst potřeb podpory v populaci.