Zaměstnavatelé nesouhlasí se zvýšením příspěvku pouze při péči doma. Návrh považují za diskriminační

Unie zaměstnavatelských svazů ČR kritizovala skutečnost, že sněmovní Výbor pro sociální politiku 24. října nedoporučil navýšení příspěvku na péči i pro uživatele pobytových sociálních služeb. Poskytovatelé sociálních služeb v rámci projednávání návrhu novely zákona o sociálních službách (sněmovní tisk č. 160) naléhavě žádali, aby poslanci umožnili zvýšení IV. stupně příspěvku na péči pro všechny příjemce této dávky a nevyčleňovali ty, kteří využívají pobytových sociálních služeb. “Poslanci se bohužel rozhodli zvýhodnit ty, kteří žijí doma, a do již tak dlouhodobě kritizovaného systému výplaty příspěvku na péči včlenit další silně diskriminační prvek”, uvedla Unie zaměstnavatelských svazů na svých stránkách.

Navýšením příspěvku na péči pro klienty v domácí péči podle poskytovatelů dojde k narušení principu rovnosti a hospodárnosti a k porušení rovného přístupu k příspěvku dle stupně závislosti. Současně se zvýší administrativní nároky na péči při pohybu občana mezi domácností a pobytovou službou, a to cca o 5 000 žádostí ročně, uvádí se v tiskové zprávě na stránkách unie.

Sněmovní Výbor pro sociální politiku tak podle unie i přes upozornění a návrhy zástupců poskytovatelů “nevyužil příležitost významně zlepšit systém financování pobytových sociálních služeb”.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Unie zaměstnavatelských svazů ČR, jež zastupuje více než 90 % všech poskytovatelů služeb v ČR ve věci senátního návrhu novely zákona o sociálních službách, trvají na svém návrhu, tedy spravedlivém zvýšení příspěvku na péči pro všechny osoby, jež mají nárok dle právního předpisu, bez rozdílu způsobu zajišťování péče, a vyvinou iniciativu k dalším poslancům Poslanecké sněmovny. “V případě, že zvýšení příspěvku na péči bude schváleno pouze pro osoby v domácnosti, důrazně požadují záruky systematické kontroly využívání příspěvku v domácnosti skutečně ve prospěch zajištění péče o občana.”, uvedla unie.

Zaměstnavatelé podporují zvýšení příspěvku a přechod na financování sociálních služeb prostřednictvím příspěvků uživatelů místo dotací státu a územně samosprávných celků. „Převedení financí z dotací do příspěvku na péči přinese nejen lepší předvídatelnost financování sociálních služeb, ale také přispěje k utlumení činnosti neregistrovaných sociálních služeb,“ řekl prezident APSS ČR Jiří Horecký.

Významnými důvody pro zvýšení příspěvku na péči pro všechny oprávněné příjemce byly:

  • Spravedlivé a předvídatelné financování. Financování pobytových služeb sociální péče je v ČR velmi problematické, chování veřejné správy je nepředvídatelné. Existuje zde 14 různých systémů dotační podpory, ačkoliv jsou klienti těchto zařízení stejní, stejně tak jako jejich potřeby a péče. Některá zařízení, která nejsou zařazena do tzv. sítě sociálních služeb, nedostávají dotace vůbec. Zvýšený příspěvek ve IV. stupni závislosti by znamenal větší stabilitu financování pobytových služeb a přispěl by k posílení principu spravedlivého rozdělení.
  • O zvýšený příspěvek na péči v pobytových službách by těmto zařízením byla snížena státní dotace. Takto „uspořené finanční prostředky“ by byly použity k posílení terénních a ambulantních služeb, které jsou pro setrvání seniorů a osoby se zdravotním postižením v domácím prostředí nezbytné.

Kvůli takto ve Výboru doporučené nesystémové úpravě příspěvku na péči budou moci i nadále profitovat nelegální poskytovatelé sociálních služeb, kterých registrujeme v ČR stále okolo 70, uvádí unie.

Unie zaměstnavatelských svazů ČR v rámci projednávání senátního návrhu novely zákona o sociálních službách – sněmovního tisku č. 160, zastupuje Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR, Českou radu sociálních služeb, Asociaci nestátních organizací A.N.O., Charitu České republiky, Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR, Konfederaci sociálních služeb a Diakonii Českobratrské církve evangelické.

 

Ing. Daniela Lusková, MPA
viceprezidentka APSS ČR pro kvalitu sociálních služeb
dluskova@ddhk.cz, 702 088 428

Ing. Jiří Procházka
viceprezident APSS ČR pro pobytové služby
prochazka.jiri@palata.cz, 604 208 389

 

Zdroj: Unie zaměstnavatelských svazů ČR