MPSV k 30. červnu ukončilo činnost FDV. Maláčová informovala vládu o dalším postupu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ukončilo ke dni 30. června 2019 činnost státní příspěvkové organizace Fond dalšího vzdělávání (FDV). Ministryně Maláčová dnes informovala vládu o postupu Ministerstva práce i o dalších okolnostech zrušení fondu. Mezi důvody, kvůli kterým byla činnost ukončena, patří dlouhodobě nestabilní odborné zázemí, problematická personální politika a také nejasnosti v agendě, které se FDV mělo věnovat. Zrušení Fondu bylo jedním z prvních úsporných opatření ministryně Jany Maláčové (ČSSD) ve vedení MPSV.

„Od svého nástupu do čela ministerstva jsem se snažila, abychom se na ministerstvu chovali hospodárně. Chceme-li mít kvalitní sociální politiku, něco to stojí. Uvědomuji si, že státní rozpočet není neomezený, proto se snažím hledat zároveň úspory uvnitř svého resortu,“ uvedla ministryně Maláčová.

Fond dalšího vzdělávání byl zřízen v roce 2012. Původně se měl stát organizací zvyšující profesní znalosti a praktické dovednosti lidí působících nebo vstupujících na trh práce. Bohužel v průběhu let došlo ke značným změnám v jeho působnosti a k odklonu od jeho původního záměru. A to zejména mezi roky 2015–2018. V tomto období bylo obsahové ukotvení FDV velmi nejasné, nestálé a často se měnilo. Vysoká fluktuace v projektových týmech, nejisté financování, to byly další důvody, díky kterým dospěla ministryně práce k rozhodnutí činnost Fondu ukončit.

V návaznosti na toto rozhodnutí byl zpracován podrobný přehled realizovaných projektů, identifikovány projekty s datem ukončení před 30. červnem 2019, tři projekty byly navrženy ke zkrácení a předčasnému ukončení k 30. červnu 2019. U pěti projektů bylo rozhodnuto o jejich převedení na MPSV k dokončení realizace v původních termínech.

K 1. lednu 2018 čítal FDV 631 pracovněprávních vztahů. Na základě optimalizace části projektových aktivit bylo od 1. července na MPSV převedeno pouze 35,5 úvazku na dobu určitou, které zabezpečí dokončení oněch pěti projektů, které si MPSV převedlo pod sebe.

Na uvedených projektech pracovalo do 30. června dalších 75 zaměstnanců na dohodu. Tato forma účasti širokého spektra odborníků je nezbytná pro dokončení příslušných projektů. MPSV proto předpokládá nábor 61 zaměstnanců na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti.

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.