Praha chce zavést integrovaný systém kontaktních míst pro bydlení

Share

Rada hl. m. Prahy schválila nový projekt, který počítá se zavedením jednotných kontaktních míst pro bydlení. Jeho cílem je zjednodušit lidem v bytové nouzi řešení jejich situace. O dotaci na něj Praha požádala Ministerstvo práce a sociálních věcí. Projekt počítá se zprovozněním centrálního koordinačního místa a s kontaktními místy v jednotlivých městských částech. Kontaktní místa pro bydlení mají zjednodušit občanům způsob hledání odpovídajícího bydlení a pomoci jim při řešení sociálních problémů. Mohou se na ně tedy obrátit všichni občané, kteří řeší bytovou situaci a potřebují poradit se záležitostmi spojenými s bytovou problematikou. Aktivity kontaktních míst se budou také zaměřovat na prevenci ztráty bydlení.

V současnosti se nacházejí kontaktní místa pro bydlení jen ve dvou městských částech. „Praha by měla být mnohem aktivnější v řešení bytové nouze svých občanů. Chceme ve spolupráci s městskými částmi zjišťovat reálný stav bytové nouze na území Prahy a vytvořit přehledný systém pro Pražany, kteří potřebují pomoci se zajištěním bydlení. K tomu budou sloužit kontaktní místa pro bydlení, která by ideálně měla být na každé městské části. V současnosti mají kontaktní místa pro bydlení pouze Praha 7 a Praha 10 a my se s pomocí peněz z ministerstva práce pokusíme síť kontaktních míst rozšířit,“ uvádí radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Předpokládané náklady na vytvoření integrovaného systému kontaktních míst činí 49 795 000 Kč. Praha proto podala žádost o dotaci v rámci inovačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí, přičemž se počítá s finanční spoluúčastí hlavního města ve výši 2 849 750 Kč.

 

Zdroj: Portál hlavního města Prahy