Vláda nebude rušit zastropování důchodového věku na 65 letech. Pro ČSSD je to “tabu”

Vláda se dnes seznámila se Zprávou o stavu důchodového systému a o jeho předpokládaném vývoji se zřetelem na demografickou situaci a očekávaný populační a ekonomický vývoj. V rámci vlády došlo ke shodě, že věk odchodu do důchodu se zvyšovat nebude. Nejpozději by tak měli lidé začít pobírat starobní důchod ve věku 65 let. Další zhodnocení demografického vývoje proběhne až v roce 2024.

Pro nezvyšování věku odchodu do důchodu existuje podle vlády několik argumentů. Prvním z nich je, že v současné generaci 50+ panuje problém se strukturální nezaměstnaností, kdy pak tito lidé mají kvůli věku problém najít práci. Zároveň dnes do důchodu předčasně odchází spousta lidí také ze zdravotních důvodů. Dalším důvodem je pak délka života ve zdraví, která i přes zvyšování délky života zůstává stejná.

„Za naší vlády a bývalé koaliční vlády došlo skutečně k dramatickému nárůstu důchodů. Cíl je jasný, v roce 2021 dosáhnout na průměrný důchod 15 tisíc korun. Důchodci jsou pro nás priorita, zajímají nás jejich životní podmínky. Vnímáme problémy s bydlením, nájmem, energiemi, léky či zdravotní péčí. Zároveň naprosto odmítáme, že bychom jakkoliv pohnuli se zastropováním věku odchodu do důchodu. To určitě ne,“ dodal Andrej Babiš.

Maláčová: Prosadila jsem zprávu, která zaručí, že se s věkem odchodu do důchodu nebude hýbat

Ministryně financí Alena Schillerová v době vládních prázdnin v médiích vyslovila názor, že by bylo vhodné důchodový věk zvýšit. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová reagovala nesouhlasně. Podle ČSSD přesvědčila další ministry, aby podpořili její názor. „Vláda v žádném případě nepočítá s tím, že by se zvyšoval věk odchodu do důchodu nebo jinak zhoršovaly podmínky budoucích důchodců,” řekla po jednání vlády Jana Maláčová.

Do 15. prosince 2019 se pak očekává soubor parametrických změn důchodové reformy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Dále se vláda zabývala Strategickým rámcem přípravy na stárnutí společnosti 2019-2025, jehož projednávání bylo přerušeno.

Zpráva o stavu důchodového systému je vydávána na základě § 4a, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (viz níže). Obsahuje detailní analýzu minulého, současného a očekávaného budoucího vývoje důchodového systému. Analýza je postavena na aktuální demografické prognóze ČSÚ, publikované v říjnu 2018, a aktuálních prognózách ekonomického vývoje.

Dokument zahrnuje popis systému důchodového pojištění, přehled jeho nedávných legislativních změn, aktuální statistické ukazatele, informaci o důchodovém systému z pohledu mezinárodní komparace, základní popis použité demografické prognózy, shrnutí očekávaného ekonomického vývoje a očekávaný vývoj důchodového systému ve dvou scénářích popsaný na široké škále indikátorů.

První scénář reprezentuje zachování současné právní úpravy důchodového pojištění, druhý scénář pak revizi hranice pro odchod do důchodu tak, aby budoucí důchodci trávili v průměru ¼ života v důchodu.

____________

§ 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

§ 4a

Ministerstvo předkládá vládě do 30. června kalendářního roku, který končí číslicí 4 nebo 9, Zprávu o stavu důchodového systému České republiky a o jeho předpokládaném vývoji se zřetelem na demografickou situaci České republiky a na očekávaný populační a ekonomický vývoj. Tato zpráva obsahuje zejména informaci o tom, jak by měl být důchodový věk stanoven, aby bylo dosaženo stavu, kdy by očekávaná střední délka života jednotlivých generací při jeho dosažení činila jednu čtvrtinu součtu tohoto věku a této očekávané střední délky života, a to pro všechny osoby, které dosáhly v roce předložení zprávy věku 25 až 54 let; tato informace vychází z údajů obsažených ve zprávě zpracované Českým statistickým úřadem podle § 10b. V případě, kdy alespoň pro jednu generaci uvedenou v předchozí větě platí, že podíl očekávané střední délky života při dosažení důchodového věku podle zákona o důchodovém pojištění a součtu tohoto věku a této očekávané střední délky života je menší než 24 % nebo větší než 26 %, obsahuje tato zpráva též informaci o úpravě důchodového věku podle předchozí věty.

§ 4b

Dojde-li v souladu s využitím § 4a k posunutí hranice důchodového věku, ministerstvo předloží vládě 3 roky před termínem schválené úpravy důchodového věku, do 31. prosince kalendářního roku, zprávu, která obsahuje zpřesňující informaci Českého statistického úřadu o očekávané střední délce života dotčených pojištěnců, informaci o očekávané naději dožití ve zdraví těchto pojištěnců zpracovanou Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky a informaci o předpokládané míře nezaměstnanosti v době posunutí hranice jejich důchodového věku zpracovanou Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i. Na základě posouzení těchto informací může vláda navrhnout korekci úpravy posunuté hranice důchodového věku.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.