Komora: Novela exekučního řádu výrazně prodraží exekuce

Plánovaný způsob přidělování jednotlivých případů exekutorům stejně jako nová povinnost dlužníků hradit výdaje zaměstnavatelů spojené s prováděním srážek ze mzdy a další navrhované změny povedou k tomu, že se celý exekuční proces výrazně dlužníkům prodraží. „Stanovisko Exekutorské komory ČR je, že spíše než takovéto „legislativní kutilství” by v zájmu občanů bylo zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů,” říká prezident exekutorské komory Vladimír Plášil.

Nově navrhovaný překombinovaný systém s sebou mimo jiné nese nutnost hledání „správného“ exekutora podle složitých pravidel v exekučním řádu. Věřitel nebude mít předem informaci, který exekutor bude podle nových pravidel příslušný. Návrh tedy podá naslepo a téměř určitě následně bude hradit poplatek za postoupení věci příslušnému exekutoru.  Druhá možnost je nechat si za poplatek zjistit příslušného exekutora předem. V obojím případě jde o nesmyslný náklad řízení, který pak věřitel přenese v exekuci na dlužníka. Navíc i soudy budou muset složitě zkoumat, zda má každý konkrétní případ ten správný exekutor. Je třeba si uvědomit, že v důsledku toho dojde nejen k významnému prodloužení úvodní fáze řízení, ale i k nutnému personálnímu posílení soudů, a tedy čerpání dalších prostředků ze státního rozpočtu. Celou tuto dobu roste příslušenství konkrétní pohledávky v podobě úroků či úroky z prodlení. Nevyhnutelnou konsekvencí všech těchto plánovaných změn by tak zcela zjevně bylo další prodražení exekucí.

V neposlední řadě je též nutné upozornit na skutečnost, že věřitel, který bude u exekutora, (který jako první bude jediný provádět koncentrované exekuce) druhým a dalším v pořadí, bude několik roků čekat, až na něho dojde řada. Podle ustanovení § 46 odst. 3 exekučního řádu „exekutor je povinen vést exekuce v pořadí, v jakém mu byly doručeny exekuční návrhy“, a to pod sankcí kárné odpovědnosti. Bude-li tedy pohledávka věřitele, který je prvním v pořadí například ve výši jistiny 1 milion Kč, lze stěží očekávat, že další věřitelé v pořadí se dočkají byť minimálního uspokojení své pohledávky, jelikož do úplného vymožení pohledávky a nákladů exekuce, která je první v pořadí, budou nuceni čekat.  Vysoké negativní důsledky této uvažované právní úpravy se promítnou především na úseku vymáhání výživného.

Chystaná novela tak bude jinak definovat takzvaný rozpad částečně vymoženého plnění. Exekutor nebude mít možnost vymožené plnění užít pro věřitele ve větší míře, než bude připouštět zákon, a naopak věřitel by měl být v řadě případů uspokojen jinak, než činí jeho hmotněprávní nárok. Chystaná úprava proto postihne negativně jak věřitele, tak dlužníky.

Další ne zcela zanedbatelné prodražení bude mít na svědomí zavedení tzv. průběžné zprávy účastníkům řízení, které bude nutné zasílat jednou ročně. Tyto náklady mohou dosahovat až 1 000 Kč, které bude hradit povinný.

Výrazné poplatky navíc bude znamenat dále nová povinnost dlužníků hradit výdaje spojené s exekučními srážkami ze mzdy. Srážky ze mzdy provádí zaměstnavatel. Zaměstnavateli se nově přiznává měsíční náhrada za provádění srážek, kdy tuto náhradu si zaměstnavatel strhne z provedené srážky. Na úhradu dluhu tak odejde méně peněz, tedy paradoxně dlužník vlastně platí svému zaměstnavateli za to, že má exekuci na mzdu. Tento způsob exekuce patří k nejrozšířenějším a zákon ho přímo upřednostňuje před způsoby ostatními.

Celý proces exekuce se tak opět zbytečně prodlouží a prodraží dlužníkům. Navíc je rozdíl mezi živnostníkem a velkou společností, které žádné zásadní náklady při provádění srážek ze mzdy nevznikají. V některých případech tedy paradoxně dojde k tomu, že plátce mzdy vydělá na tom, že provádí srážky ze mzdy.

Asi nejfatálnější konsekvencí chystané novely exekučního řádu by ale bylo to, že dlužník může být její vinou navždy „přiková“ k exekutorovi z druhého konce republiky. S tím jsou zcela logicky spojené náklady na jeho straně (nahlížení do spisu atp.) a vyšší náklady exekuce.

Shrnutí:

  • překombinovanost návrhu s sebou nese nutnost hledání příslušných exekutorů -> poplatek za určení příslušného exekutora
  •  poplatek plátci mzdy za provádění srážek -> prodloužení a prodražení řízení
  •  rozpad částečně vymoženého plnění -> dlužník může zaplatit více na úrocích
  • povinné zasílání průběžných zprávy účastníkům řízení- další náklady
  • logistické náklady související s (ne)dostupností přidělených exekutorů
  • novela celkově výrazně zdražuje dlužníkům exekuční řízení
  • novela nesystémově určuje nápad exekucí, často k největším nebo velmi vzdáleným úřadům od bydliště dlužníka

 

Zdroj: Exekutorská komora České republiky

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.