Kaňkovský (KDÚ-ČSL): Vláda ignoruje sněmovnu. Nepředložila návrhy novelizace úhradové vyhlášky k sociálním službám

Poslanecká sněmovna 30. května na mimořádné schůzi k financování sociálních služeb přijala usnesení číslo 643. Kromě jiných bodů v tomto usnesení stojí: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyzývá vládu, aby v termínu do 30. září 2019 předložilo Poslanecké sněmovně návrh novelizace vyhlášky číslo 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, valorizace úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách v souvislosti se zvýšením nákladů na poskytování těchto služeb.

Poskytovatelé napříč Českou republikou dlouhodobě upozorňují na to, že vzhledem k narůstajícím nákladům na energie, potraviny, služby je úprava vyhlášky č. 505/2006 velmi důležitá, aby byli schopni nadále udržet kvalitu poskytované péče o své klienty, uvedl v ústní interpelaci na nepřítomnou ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD) poslanec MUDr. Vít Kaňkovský (KDÚ-ČSL). “Dnes máme 24. října a tak, jak jsem zjišťoval, do Sněmovny žádný zatím návrh novelizace vyhlášky dosud nedorazil. Proto se vás, paní ministryně, jako gesční ministryně ptám, jak je možné, že vláda ignoruje usnesení Poslanecké sněmovny. Jak je možné, že dosud návrh vyhlášky nebyl vládou předložen. A jakou odpovědnost v tom máte vy, paní ministryně Maláčová, která jste za oblast sociálních služeb zodpovědná. Předem děkuji za písemnou odpověď”, uvedl Kaňkovský.

Usnesení Poslanecké sněmovny z 31. schůze ze dne 30. května 2019 ke kritické situaci ve financování sociálních služeb v roce 2019 a její řešení

Poslanecká sněmovna

 1. ukládá prostřednictvím vlády Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu financí, aby v termínu do 7. června 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh k dofinancování sociálních služeb pro rok 2019 ve výši 2 miliardy Kč;
 2. vyzývá Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby v termínu do 25. června 2019 předložilo výboru pro sociální politiku věcný záměr vládní novely zákona o sociálních službách. Po jeho projednání ve výboru pro sociální politiku ukládá Ministerstvu práce a sociálních věcí uspořádat kulatý stůl za účasti zástupců Ministerstva financí, Ministerstva zdravotnictví, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a zástupců poskytovatelů sociálních služeb k dlouhodobému a předvídatelnému financování sociálních služeb v ČR v dalších letech;
 3. vyzývá Ministerstvo zdravotnictví, aby do 31. srpna 2019 předložilo Poslanecké sněmovně návrh k valorizaci plateb v odbornostech 925 – domácí zdravotní péče a 926 – mobilní specializovaná paliativní péče od roku 2020 (v případě, že bude Ministerstvo zdravotnictví v důsledku nedohody, v rámci tzv. dohadovacího řízení, stanovovat ve veřejném zájmu parametry úhrad pro tento segment péče pro rok 2020);
 4. vyzývá vládu, aby v termínu do 30. září 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh novelizace vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, valorizace úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách v souvislosti se zvýšením nákladů na poskytování těchto služeb;
 5. žádá vládu, aby uložila Ministerstvu práce a sociálních věcí
  1) neprodleně předložit analýzu dosavadního vícezdrojového financování sociálních služeb,
  2) souběžně předložit principy nového systému víceletého financování sociálních služeb, které budou zohledněny v novele zákona o sociálních službách a budou odrážet zejména růst minimální mzdy a inflace v termínu do 30. června 2019,
  3) s dotčenými partnery, zejména Asociací krajů ČR, Svazem měst a obcí ČR a zástupci poskytovatelů sociálních služeb, projednat nad rámec připomínkových řízení připravované změny novely zákona o sociálních službách a možnosti dofinancování sociálních služeb a sociální práce v roce 2019 z nespotřebovaných rezerv MPSV do 15. června 2019,
  4) ve spolupráci s garančním výborem pro sociální politiku uspořádat k předloze návrhu zákona o sociálních službách kulatý stůl a následně projednaný návrh novely zákona o sociálních službách předložit vládě v termínu do 30. září 2019,
  5) novelizovat vyhlášku č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (valorizace úhradových limitů za stravovací a ubytovací služby v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních ambulantních službách) v souladu s usnesením komise Rady Asociace krajů ČR ze dne 28. února 2019, v termínu do září 2019;
 6. vyzývá vládu, aby v termínu do 30. června 2019 předložila Poslanecké sněmovně návrh k dofinancování sociální práce na obcích a krajích ve výši 200 milionů Kč;
 7. žádá prostřednictvím vlády ministryni práce a sociálních věcí,
  1) aby do 16. září 2019 předložila Poslanecké sněmovně analýzu míry spolufinancování krajů a obcí v oblasti a) sociálních služeb, b) sociální práce a c) sociálně-právní ochrany dětí, známou z nejaktuálnějších dostupných dat,
  2) aby v souladu s usnesením výboru pro sociální politiku č. 110 z 2. května 2019 předložila do 16. září 2019 Poslanecké sněmovně v rámci analýzy možnosti stabilního či víceletého financování sociálních služeb také analýzu možného zavedení pevného podílu obcí, krajů a státu na financování sociálních služeb, sociální práce a sociálně-právní ochrany dětí, včetně zohlednění velikosti obce a rozdílného podílu velkokapacitních pobytových zařízení, jakož i vyloučených lokalit. V návaznosti na tuto analýzu by měla vláda předložit i návrh zavedení takového systému vyrovnávacích plateb, který by stanovoval, kdo a v jakém poměru vyrovnává prokazatelnou ztrátu a komu se jako prvnímu vrací případný přeplatek,
  3) aby na schůzi Poslanecké sněmovny v úterý 4. června informovala Poslaneckou sněmovnu o datu, kdy odešle potřebné finanční prostředky na dokrytí financování sociálních služeb v roce 2019 na kraje.

v z. Vojtěch Filip v. r.
předseda Poslanecké sněmovny

Vít Rakušan v. r.
ověřovatel Poslanecké sněmovny

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.