ČSÚ: Od roku 2012 mediánový výdělek sester vzrostl o 7 tisíc na 31,5 tisíce korun

V zaměstnaneckém poměru pracovalo v roce 2017 v tuzemském zdravotnictví 26 tisíc lékařů, 21 tisíc všeobecných sester a porodních asistentek se specializací a 58 tisíc všeobecných sester a porodních asistentek bez specializace.

Od roku 2012 vzrostl mediánový výdělek všeobecných sester a porodních asistentek o 7 tisíc na 31,5 tisíce korun měsíčně v roce 2017. Nejvíce, přes 35 tisíc korun, vydělávaly sestry v Plzeňském kraji a v Praze, naopak nejméně ve Zlínském kraji s necelými 27 tisíci Kč. Všeobecné sestry tak vydělávají 110 % mediánu mezd všech zaměstnaných žen s vyšším odborným nebo bakalářským vzděláním.

Mediánový výdělek lékařů v roce 2017 činil přes 55 tisíc korun za měsíc, což bylo více než dvojnásobek mediánu platů a mezd všech zaměstnanců v České republice (26 843 Kč). Od roku 2012 se zvýšil o 9 tisíc korun.

Při porovnávání výdělků lékařů s ostatními zaměstnanci je ovšem nutné brát v potaz, že všichni lékaři mají vysokoškolské vzdělání. Z tohoto pohledu pak již nejsou mzdy lékařů tak výrazně nad průměrem a představují 146 % mediánu mezd všech zaměstnanců s magisterským či doktorským vzděláním.

Výše výdělků lékařů se napříč republikou výrazně liší. „Nejvyšší medián mezd a platů nemají na rozdíl od mnoha jiných profesí lékaři v Praze, ale v Královehradeckém kraji. V roce 2017 šlo o 63,2 tisíc Kč. Praha se dělí o druhé místo spolu s Moravskoslezským krajem, tam lékaři vydělávali 58,3 tisíc Kč,“ uvedla Helena Chodounská z Odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Na opačném konci žebříčku se umístili lékaři ve Středočeském kraji, kteří pobírali o zhruba 21 tisíc méně, než jejich královéhradečtí kolegové.

Další informace naleznete v publikaci Odměňování zdravotnických pracovníků. Publikace byla zpracována na základě údajů Informačního systému o průměrném výdělku Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zdroj: Český statistický úřad