Počet povinných v exekuci dle statistik nadále klesá, od ledna jich ubylo 33 tisíc

Exekutorská komora ČR zaznamenala od začátku roku 2020 významný pokles počtu povinných. Eviduje přibližně o 33 tisíc povinných fyzických osob méně oproti loňskému roku. Nadále se tak potvrzuje dlouhodobý trend poklesu počtu exekucí i povinných.

K 27. červenci 2020 byly v Centrální evidenci exekucí evidovány exekuce vůči 757 tisícům povinných fyzických osob. Dlouhodobá klesající tendence v počtu povinných je důsledkem zlepšující se situace ve společnosti.

Exekutorská komora České republiky v loňském roce informovala veřejnost prostřednictvím tiskových zpráv i statistického webu dostupného na https://statistiky.ekcr.cz o tom, že vloni bylo v exekuci přibližně 790 tisíc fyzických osob. Již tehdy bylo zřejmé, že se prokazuje sestupný trend v počtu osob, vůči nimž je vedena exekuce, který lze sledovat již od roku 2017, kdy jich bylo 863 000, v roce 2018 pak 822 000.

„Jsem velmi rád, že se naše predikce potvrzují. I když máme všichni za sebou nelehké čtyři měsíce, klesající počty povinných i exekucí to očividně neovlivnilo,“ komentuje nové statistiky prezident Exekutorské komory ČR JUDr. Vladimír Plášil.

Díky nedávno aktualizovanému webu https://statistiky.ekcr.info má veřejnost všechny informace jednoduše k dispozici. Data jsou pravidelně aktualizována Exekutorskou komorou ČR ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem pro místní rozvoj a ostatními orgány státní správy.

 

 

Zdroj: Exekutorská komora ČR