Vyšší počty lidí pozitivních na COVID-19 v posledních dnech opět připomínají potřebu chránit nejohroženější skupiny obyvatel, zejména seniory v pobytových službách a jejich pečovatele. Hlavní město proto s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy vydalo desatero Společně proti COVID-19, které se zaměřuje na rizika souběhu COVID-19 s dalšími onemocněními a posílení obranyschopnosti organismu.

Základem prevence samozřejmě zůstávají známá hygienická a sociální opatření, jako je pečlivá a pravidelná hygiena s využitím dezinfekčních prostředků, vyhýbání se velkému shlukování lidí, používání roušek či respirátorů při pobytu v rizikovém prostoru. K prevenci lze přispět i dalšími lékařskými a zdravotními opatřeními, o jejichž vhodnosti je vždy třeba se poradit se svým lékařem.

„K ochraně před onemocněním COVID-19 lze také využít dostupná lékařská preventivní opatření, jakými jsou očkování proti sezónní chřipce a očkování proti invazivním pneumokokovým onemocněním,“ říká radní pro zdravotnictví a sociální politiku Milena Johnová.

Očkováním proti chřipce se sníží riziko tohoto onemocnění, a tím se sníží právě u těch křehkých, chronicky nemocných a infekci málo odolných osob riziko dvojího závažného virového onemocnění krátce po sobě nebo současně (chřipka a COVID-19). To může mnoha lidem zvláště vysokého věku zachránit život. Očkování dostatečného počtu lidí omezí výskyt virových onemocnění, vyžadujících ošetření či hospitalizaci v nemocnici, a tím by se mohlo předejít zatížení zdravotního systému. Rovněž očkováním pečujících lidí, a to nejen laických, ale i zdravotníků a pracovníků v přímé péči v pobytových zařízeních sociálních služeb, se zmírní jejich vlastní nemocnost za epidemie. Sníží se tak nejen riziko, že vlastním onemocněním ohrozí provoz ve svých zařízeních, a současně tak budou chránit i své blízké.

Očkování proti invazivním pneumokokovým onemocněním chrání kromě jiných pneumokokových infekcí před zápaly plic, které často „nasedají“ jako komplikující bakteriální superinfekce na původně virové onemocnění, ať už chřipkové či covidové. Přes 30 % těchto bakteriálních komplikací s vysokou úmrtností způsobují právě pneumokoky. Očkování tak nepřímo snižuje úmrtnost na původní chřipku či COVID-19. Tento typ očkování chrání celoživotně, nejen přechodně v době jedné epidemie.

Osobám starším 65 let a pacientům s některými chorobami očkování proti sezónní chřipce i proti invazivním pneumokokovým onemocněním plně hradí zdravotní pojišťovny a je tedy zdarma. Zároveň je nyní vhodný čas očkování zvážit a případně se na něj objednat – pro aplikaci obou vakcín jsou ideální podzimní měsíce.

„Snížit riziko onemocnění nebo zmírnit jeho průběh mohou lidé také posílením imunitního systému. Přínosem je v tomto případě doplnění vitamínu D, dodržování zdravé životosprávy a udržování přiměřené tělesné váhy,“ dodává Milena Johnová.

Dostatek vitamínu D příznivě ovlivňuje imunitní systém, tj. může mírnit průběh akutních infekčních onemocnění včetně chřipky či COVID-19. Zjišťuje se, že značná část populace vitaminu D nemá dostatek – především se jedná o lidi, kteří se málo pohybují „na slunci“, tedy ve volném prostoru v době slunečního svitu, o lidi v pobytových zařízeních v obdobích omezeného vycházení z obydlí (zimní měsíce) a obecně o starší lidi. Proto je zvláště ve vyšším věku zásadně důležité doplňování vitaminu D pro svalovou sílu (tím též pro stabilitu a pohyblivost) a pro pevnost kostí. Doplnění vitamínu D vede ke zlepšení zdraví za karanténních opatření s omezením volného pohybu.

Nelze nezmínit také pohybovou aktivitu, která, je-li účelně přizpůsobena domácímu prostředí, zachovává tělesnou zdatnost, svalovou sílu, pohyblivost, stabilitu i v době karanténního pohybového omezení – brání ochablosti, nečekané nestabilitě s pády po jeho odeznění.

Pohybová aktivita rovněž „vyplavuje endorfiny“, pomáhá zachovat optimismus, dobrou náladu, zdravou mysl i soudnost v dobách krizí, strachu a stresu.

Redukce případné nadváhy snižuje riziko zdravotních komplikací, způsobené výraznou obezitou (tzv. chorobnou, s hodnotou BMI nad 40.0), která je jedním z nejzávažnějších rizikových faktorů těžkého či dokonce smrtícího průběhu COVID-19. Optimální tělesná váha je prevencí výskytu diabetes mellitus (cukrovky) a hypertenze (vysokého krevního tlaku) nebo zlepšuje jejich kompenzaci.

„Věřím, že i přes narůstající počty lidí s infekcí COVID-19 situaci zvládneme, protože jsme připraveni a poučeni z jarního průběhu pandemie. Přispět může a musí každý jeden z nás. Základem je chránit zranitelné skupiny obyvatel vlastním odpovědným přístupem k hygienickým opatřením a udržet si optimismus,“ říká ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Jágrová.