Data o exekucích by měla přejít pod resort spravedlnosti, myslí si odborníci. Proti Exekutorské komoře podávají žalobu

Boj o data o exekucích pokračuje. Institut prevence a řešení předlužení (IPŘP) podává proti Exekutorské komoře ČR žalobu. Odborníkům došla s Komorou trpělivost. O aktuálnější data ji žádají dle zákona o svobodném přístupu k informacím už déle jak rok. Komora navíc nemá kapacity tato data sama zpracovávat, přesto jejich poskytnutí podmiňuje vysokými poplatky nebo nelegitimními podmínkami. Řešením je podle Institutu přesun dat pod ministerstvo spravedlnosti.

Debata o počtu exekucí v Česku nabírá nových rozměrů. Institut prevence a řešení předlužení, který nyní spoluzodpovídá za aktualizaci Mapy exekucí, podává proti Exekutorské komoře ČR žalobu. Komora, která podle zákona spravuje Centrální evidenci exekucí, ovšem dlouhodobě odmítá zdrojová data poskytovat dalším subjektům k jejich dalšímu zpracování, případně je podmiňuje vysokými poplatky. Sama přitom zveřejňuje na svém webu jen základní statistiky bez jakékoli aktualizace.

“Komora bezdůvodně ztěžuje přístup k podrobným statistickým datům o nově zahájených i starších exekucích. K datům navíc nemá řádný přístup ani resort spravedlnosti, což je podle nás nepřijatelné,” uvádí Radek Hábl, ředitel IPŘP a autor Mapy exekucí. Podle něj s uvedenými daty pracuje celá řada subjektů, zejména pak místní samosprávy a vyšší územně správní celky, které na základě nich připravují protidluhová opatření. S daty pracují také univerzity a výzkumníci. “Ti všichni mají už více než rok smůlu,” říká Hábl.

Poslední data na úrovni obcí byla Komorou poskytnuta za rok 2017. Značná prodleva v poskytnutí aktuálnějších informací znemožňuje podle Institutu mj. vyhodnocování účinnosti místně přijímaných protidluhových opatření, ale i nové legislativy. ”Může to mít celospolečenské ekonomické dopady. Vedle toho nám to nedovoluje detailně zkoumat tento zásadní jev v delším časovém úseku, a problém tak efektivně řešit,” vysvětluje Hábl s tím, že jsou s centrální evidencí exekucí problémy už od jejího vzniku, kdy její samotné spuštění trvalo celých osm let.

Exekutorská komora odmítá zveřejnit i své příjmy a náklady spojené se správou centrální evidence exekucí, a to navzdory rozhodnutí Městského soudu v Praze z roku 2017. Komora po Institutu od začátku požaduje za poskytnutí dat k analýze 60 tisíc korun, na které přitom dle odborníků i známé judikatury Městského soudu v Praze nemá nárok. Poskytnutí dat by mělo stát nejvýše 14,5 tisíce korun, které by byl Institut ochotný uhradit. “Bylo by vhodné zvážit převod správy Centrální evidence exekucí pod stát, konkrétně ministerstvo spravedlnosti, které již vede velmi úspěšně insolvenční rejstřík,” uzavírá Hábl.