Ministerstvo zdravotnictví a odborné společnosti připravily metodiku pro péči o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s odbornými společnostmi připravilo metodický pokyn pro péči o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou. Materiál popisuje směrování triáže pacienta, definuje klinické příznaky a zahrnuje také časové hledisko, celkový stav pacienta nebo průběh léčby.

Čtěte více