Změny v úhradách zdravotnických pomůcek od 1. října 2019. Ušetří hlavně dětští pacienti, diabetici a hendikepovaní

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2019, přináší změny v úhradách zdravotnických pomůcek. Od 1. října začne nabíhat celá řada nových pomůcek, které nebyly doposud hrazené a pacienti tak výrazně ušetří.

Čtěte více

Charita ČR: V boji o financování domácí zdravotní péče hrají hlavní roli nevěrohodná data

Při jednání zástupců zdravotní péče a zdravotních pojišťoven na ministerstvu zdravotnictví za osobní přítomnosti ministra Adama Vojtěcha došlo k neshodě týkající se předkládaných dat. Zástupci segmentu poskytovatelů zdravotní péče odmítli předložená data ze strany zdravotních pojišťoven s tím, že nejsou validní, nepokrývají skutečné náklady a že vůbec nezohledňují prostor pro tvorbu přiměřeného zisku definovaného v cenových předpisech.

Čtěte více

Ombudsmanka pomohla cizince zajistit péči o předčasně narozené dítě

Porodit v České republice dítě může být pro cizinky noční můrou v případě, že u dítěte dojde ke zdravotním komplikacím. Pokud rodiče nemají v České republice trvalý pobyt, není dítě účastno veřejného zdravotního pojištění, ale rodiče ho musí pojistit u komerční pojišťovny.

Čtěte více

VZP bude bonifikovat dětské praktické lékaře, kteří mají v péči pacienty s poruchou autistického spektra i po dosažení věku 19 let

Řešení zajištění péče o pojištěnce se specifickými potřebami, jako jsou právě pacienti s poruchou autistického spektra, je součástí nového bonifikačního programu VZP ČR s názvem VZP PLUS, který je, kromě řešení péče o pacienty s těžkou poruchou autistického spektra od 19 let věku, zaměřen na širokou škálu aktuálních problémů, například na zvýšení celkové dostupnosti praktických lékařů a stomatologů a na organizaci a hodnocení kvality péče o pacienty s vybranými chronickými onemocněními.

Čtěte více

Novelu zákona o léčivech, která má zlepšit dostupnost léků, by vláda měla projednat na konci srpna

Ministerstvo zdravotnictví v důsledku stále častějších výpadků léčiv připravilo dvě novely zákonů. Chystaná novela zákona o léčivech přináší sérii opatření, která povedou k podstatnému zvýšení dostupnosti léků v lékárnách. Přerušení dodávek hlásí jejich výrobci právě Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, který spolu s Ministerstvem zdravotnictví podniká další kroky k zajištění zdravotní péče.

Čtěte více