Úřad vlády zahajuje vzdělávání na školách o domácím a sexuálním násilí

V pondělí 26. října 2020 pořádala zmocněnkyně vlády pro lidská práva mezinárodní konferenci k prevenci domácího a sexuálního násilí u dětí mladistvých. Na konferenci byl představen projekt, který se na toto téma zaměřuje.

Projekt spolufinancovaný z Norských fondů probíhá ve dvou základních liniích. V rámci první linie Úřad vlády zahajuje realizaci workshopů pro žáky a žákyně základních a středních škol k prevenci sexuálního násilí. Část workshopů se zaměřuje také na prevenci kybernásilí. Na workshopech spolupracuje s organizací Konsent, která má s prevenci sexuálního násilí bohaté zkušenosti.

Druhou linii projektu představuje šíření animovaného filmu Zuřivec. Ten slouží k práci s dětmi, které vyrůstají v rodinách s výskytem domácího násilí. Jedná se o mezinárodně oceňovaný, původně norský, film, který citlivým způsobem ukazuje dětem, že domácí násilí není jejich chyba a že se nemají bát se svými zážitky svěřit. Film se využívá také při terapeutické práci s osobami, které se domácího násilí dopouštějí. Ukazuje jim, jakým způsobem jejich násilné chování vnímají jejich děti.

„V systému prevence těchto forem násilí hrají důležitou roli školy. Bohužel učitelé a učitelky často neví, jak se o domácím či sexuálním násilím s dětmi bavit a těmto tématům se vyhýbají. Jsem proto ráda, že náš projekt se zaměřuje právě na prevenci na školách,“ říká zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková.

„Sexuální násilí za svůj život zažije každá desátá žena a zhruba každý třicátý muž. To jsou tak alarmující čísla, že je potřeba prevenci v této oblasti věnovat zásadní úsilí. Polovina znásilnění se odehraje v partnerských vztazích, dalších 40 % spáchá někdo, koho oběť zná. Proto je potřeba dbát v rámci prevence na citlivost. Nestačí totiž jen dívkám říkat, kterým situacím se vyhnout. Naopak je nezbytné učit jak dívky, tak chlapce znát své hranice a umět si je vytyčit, stejně tak respektovat hranice druhého“, říká Johanna Nejedlová, zakladatelka a výkonná ředitelka organizace Konsent.

„Asi nejlíp dopad práce charakterizuje citát jedné účastnice workshopu: konečně s námi o tom někdo mluvil“, dodává Nejedlová.

„Zájem o workshopy na školách je obrovský. Původně jsme s organizací Konsent plánovali pilotně během tří let uskutečnit přibližně sto workshopů k prevenci sexuálního násilí. Za dva měsíce od spuštění této části projektu již ale evidujeme zájem více než 150 základních a středních škol. Ukazuje se, že poptávka škol po tomto tématu je dlouhodobě nenaplněná. Uvažujeme proto o rozšíření nabídky a také o realizaci části workshopů on-line,“ říká Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády.

 

Zdroj: Vláda ČR, konsent.cz