Násilí na ženách je aktuálním problémem i na Slovensku. Sexuální násilí zažilo sto tisíc žen

Násilí na ženách je nadále aktuálním problémem i na Slovensku. Podle výzkumu Institutu pro výzkum práce a rodiny z roku 2017 zažilo sexuální násilí 5 % žen, to je přibližně 100 000 žen na Slovensku. 22% z nich se setkalo se sexuálním násilím v dětství, 63 % po dovršení 15 let a 15 % v dětství i v dospělosti. Ženy nejčastěji zažívali znásilnění (38 %), pokus o znásilnění (42 %), vynucený souhlas se sexem ze strachu (36 %) a nucené doteky na intimních místech (35 %). K sexuálnímu násilí nejčastěji došlo za použití fyzické síly, vyhrožováním se, že ji pachatel použije nebo ze strachu, co by nastalo, kdyby žena nesouhlasila.

Pachateli sexuálního násilí v dospělosti byly výlučně muži. Velká většina žen (88 %) pachatele znala. Nejčastěji šlo o bývalé nebo současné partnery žen (38 %) nebo známých žen (28 %). V 10 % byli pachateli příbuzní. Podíl neznámých pachatelů je stejný jako poměr pachatelů z pracoviště ženy – nadřízení, kolegové (12 %).

Oproti tomu jsou čísla hlášených a vyšetřených případů mnohem nižší. Loni bylo policií zjištěno 567 činů sexuálního násilí, 82 % obětí byly ženy. Specifickou formou je znásilnění, které se podle slovenského trestního zákona týká pouze žen, přičemž loni policie vyšetřovala 99 znásilnění a 67 z nich objasnila. Třetina znásilnění tedy zůstává neobjasněná, nemluvě o množství trestných činů, které ženy ani neohlásí.

Přestože v oblasti prevence a eliminace násilí na ženách Slovensko v posledních letech udělalo výrazný pokrok, jak ukazují i ​​tato data, v oblasti specifických postupů a pomoci obětem sexuálního násilí má stále rezervy. “Proto se Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny SR ve spolupráci s Institutem pro výzkum práce a rodiny a v rámci něho zřízeným koordinačně-metodickým centrem pro prevenci násilí na ženách rozhodlo věnovat v budoucích projektech specificky problematice sexuálního násilí,” řekl při příležitostí dne mezinárodního dne proti násilí na ženách, který je připomínán 25. listopadu, ministr práce, sociálních věcí a rodiny Ján Richter.

V tento symbolický den je třeba připomenout, že každá žena a její děti si zaslouží žít plnohodnotný život v bezpečném prostředí. “To jim však nedokážou zajistit pouze zákony, policie a ani služby. Podstatná je změna přístupu celé společnosti a každého z nás, “dodává ministr. V konečném důsledku je to totiž lhostejnost okolí, která vede k lidským tragédiím žen a jejich dětí.

V případě potřeby je pro ženské oběti a všechny, kdo chtějí pomoci, zřízena bezplatná non-stop telefonická linka 0800 212 212. Informace k problematice násilí na ženách jsou k dispozici na stránce www.zastavmenasilie.sk

Dnem 25. listopadu začala celosvětová kampaň “16 dní aktivismu proti násilí na ženách”, která potrvá do 10. prosince, kdy je mezinárodní den lidských práv. Cílem kampaně je upozornit na skutečnost, že násilí na ženách je stále jednou z nejrozšířenějších forem porušování jejich lidských práv a zásahem do lidské důstojnosti.

 

Zdroj: MPSVR SR