Sympozium muzikoterapie (15. listopadu 2019)

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze a Muzikoterapeutická asociace České republiky (CZMTA), pořádají v pátek 15. listopadu 2019 při příležitosti Evropského dne muzikoterapie odborné sympozium “Muzikoterapie – aktuálně z praxe 2019”. Sympozium se koná na Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (Albertov 7, Praha 2), Posluchárna, 1. patro. Vstup volný, není třeba se předem přihlašovat.

Program

Čas
14:00 – 14:30 Úvodní slovo
– MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA – Přednostka kliniky
– MUDr. Natálie Šebková – Primářka kliniky
– Mgr. Tomáš Procházka – předseda CZMTA (Muzikoterapeutická asociace České republiky)
– PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D. – delegát EMTC (Evropská muzikoterapeutická konfederace)
14:30 – 14:45 Doc. Mgr. Jiří Kantor, Ph. D. (PdF UPOL)
Muzikoterapie v evropských souvislostech – představení navazujícího magisterského programu na PdF UP.
14:45 – 15:00 MUDr. et PhDr. Ivo Hanel (PNB, Praha)
Hudba a zdraví – AMUZOGNOZIE v teorii i praxi.
15:00 – 15:15 MUDr. Veronika Petrušová (Psychiatrická klinika SZU a UNB, Bratislava)
Možnosti muzikoterapie na akutním psychiatrickém oddělení.
15:15 – 15:30 Mgr. Markéta Trejbalová (Dům Kněžny Emmy, Neratovice)
Muzikoterapie jako součást „péče s porozuměním ” kazuistika z oblasti paliativní péče.
15:30 – 15:45 MUDr. Markéta Janatová (KRL 1. LF UK a VFN v Praze/BMI ČVUT)
Přehled významných výzkumných prací orientovaných na muzikoterapii v rehabilitaci.
15:45 – 16:00 Mgr. Markéta Stivínová (Sólistka komorního orchestru MLP, učitelka ZUŠ Ilji Hurníka, ZUŠ Štefánikova, Suzuki centrum Dobeška).
Výuka hry na hudební nástroje jako univerzální nestresující zážitek.
16:00 – 16:30 Diskuze