Olga Richterová (Piráti): Sociálně aktivizační služby jsou nepostradatelné. Jejich zákaz ohrožuje rodiny s dětmi

Sociálně aktivizačním službám pro rodiny s dětmi, tzv. SASkám, se v Pirátech věnujeme dlouhodobě v odborném sociálním týmu. Jako významná podpora rodin ohrožených ztrátou bydlení nebo odebráním dětí si dle nás zaslouží mimořádnou pozornost.

Aktuálně, kvůli opatřením souvisejícím s bojem proti koronaviru, jsme se SASkám věnovali už 7. dubna ve sněmovně. Představují klíčovou pomoc, díky níž děti nemusí končit v ústavních zařízeních. Pracovníci SAS chodí tam, kde se nedaří dobře zvládat péči o děti. Právě nyní v těsném prostředí domácností leckde dochází k násilí mezi rodiči, domácímu násilí nebo násilí na dětech, a možnosti úniku jsou snížené. Současně buď nefungují instituce zabývající se pomocí těmto lidem, nebo jen v omezené míře.

Bohužel paní ministryně Maláčová sociálně aktivizační služby se značným neporozuměním označila za “převážně volnočasové aktivity” (ty by skutečně nebyl problém zakázat). Video i s vystřiženou odpovědí paní ministryně naleznete zde (8 minut), přepis ve stenozáznamu (Pozn.: K tématu reaguje i paní poslankyně Válková, a pak paní ministryně Maláčová).

Od té doby se snažíme v osobní komunikaci přispět k uvolnění, umožnit telefonické a video – kontakty a velmi podporujeme i harmonogram uvolňování sociálně aktivizačních služeb navržený Asociací poskytovatelů sociálních služeb (APSS).

Navíc ze strany MPSV chybí informace, co vlastně znamená přerušení služby SAS. Organizace se nás ptají: To máme říct uživatelům “na měsíc teď máte smůlu”? A co když budou volat, psát? Říkají: dostali jsme pouze výklad Asociace. Chybí tedy metodické vedení ze strany MPSV, ač to je jeho zodpovědnost.

K pojetí sociálně aktivizačních služeb obecně

V rámci komplexní a odborné práce jsou v současné době SAS téměř jediným institutem, který může bezplatně a profesionálně zajistit péči o rodiny s dětmi. Primárně lze tento kontakt považovat za velice podstatný z důvodu mnohdy již vytvořené vazby mezi pracovníkem a danou rodinou a není třeba jej v intimních otázkách, se kterými může být aktuální stav provázen, dlouhodobě budovat.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SASRD) velmi často pracují s rodinami, které propadají klasickou záchrannou sítí, která je v současné době navíc velmi silně omezena. U mnohých rodin jsou důvodem pro péči SAS právě snížené kompetence v oblastech, které mohou být v nouzovém stavu klíčové pro existenci rodiny jako takové nebo pro výchovu dětí.

V současné době je role sociálně aktivizačních služeb naprosto klíčová

V nikoli výjimečných případech se sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi stávají štíty resp. hromosvody, které tlumí napětí mezi jednotlivými členy domácnosti. K těmto vyhroceným situacím nyní dochází mnohem častěji, jak potvrzuje Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách. 

Dokáží pokrýt mnohé z nabídek občanských iniciativ, a to včetně základní krizové intervence, terapeutické pomoci nebo potravinové pomoci.

Zvlášť v této situaci mohou pomoci redukovat riziko uzavření nevýhodných nebankovních úvěrů a celkově pomoci s ochranou práv rodiny na poli administrativních úkonů (včetně tisku) s třetími osobami. Stejně tak mají přehled o funkční psychosociální síti, která rodině pomůže, narozdíl od nesprávných postupů. Za velmi podstatnou považujeme rovněž možnost spolupráce na poli přípravy do školy nebo poskytnutí vybavení (to asi opravdu jen výjimečně) pro spojení se školou.

Ohrožení zejména rodin samoživitelů/lek je pak další tema. Shodou okolností Výzkumný ústav práce a sociálních věcí vydal publikaci Neúplné rodiny – nejzajímavější zjištění v infografice níže.

Nemůže jejich roli plnit jiný orgán?

Dne 23. dubna 2020 sice Ministerstvo práce a sociálních věcí na podnět Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách, v jehož rámci byla definována konkrétní doporučení pro konkrétní rezorty, vydalo stanovisko, ale jednalo se pouze o vágní nicneříkající informaci o možném ohrožení rodin a potřebě zaměření se na ně.

Autoři

  • Mgr. Júsuf Traore, vedoucí odboru sociálního, zdravotního a školského ve Vodňanech a zastupitel v Prachaticích
  • PhDr. Olga Richterová, Ph.D., místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku v Poslanecké sněmovně ČR za Piráty