Pražská venkovní sezonní herna zvítězila v prestižní soutěži „Dřevěná stavba roku 2020“

Projekt didaktických venkovních heren, které slouží pro žáky mateřských a základních škol, zvítězil v prestižní soutěži „Dřevěná stavba roku 2020“. Praha získala ocenění za učebny a herny pro děti již podruhé – v loňském roce za návrh celoroční učebny, v letošním roce za stavbu sezonní učebny. V hernách mohou děti pracovat s nářadím či trénovat jednoduché pracovní úkony, které u dětí rozvíjí manuální zručnost, jemnou motoriku a kreativitu. Hlavní město má v současnosti celkem tři sezonní učebny a herny a dalších sedm v provedení pro celoroční výuku.

Anketa „Dřevěná stavba roku“ patří mezi nejprestižnější v oblasti dřevěných staveb v republice. Za cíl má upozorňovat veřejnost, že stavby ze dřeva jsou nejmenší ekologickou zátěží a jsou tedy podporou environmentálního přístupu. V letošním roce hlavní město zvítězilo v oblasti „Dřevěná hřiště – malá“ se stavbou didaktických venkovních heren od společnosti Huť architektury Martin Rajniš s.r.o.

„Naše projekty opět potvrdily, s jakou precizností jsou u nás připravovány a zaznamenaly obrovský úspěch. Po loňském vítězství s naší celoroční učebnou jsme dosáhli dalšího ocenění. Tentokrát s naší sezonní venkovní hernou. Je tak vidět, že se vydáváme v otázce vzdělávání správným směrem a můžeme jít příkladem dalším městům a krajům,“ řekl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

V mateřských a základních školách zřizovaných hl. m. Prahou se na podzim 2017 rozjela pilotně příprava tří sezonních venkovních učeben a heren, ale také sedmi celoročních venkovních učeben a heren. Hlavní nosnou konstrukci heren tvoří dřevěné hranoly. Na tyto nosné hranoly je kotvený svislý dřevěný rastr z latí – obvodový plášť. Střecha i podlaha jsou vynesené dřevěnými fošnami. Na střeše je do zasklívacích lišt položené bezpečnostní sklo, voda je svedená okapem do zahrady.

Sezonní herny se nachází v ZŠ a MŠ při Thomayerově nemocnici na jejím detašovaném pracovišti v Kukučínově ulici, dále přímo v areálu Thomayerovy nemocnice. Třetí sezonní hernu má ZŠ a MŠ při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na jejím detašovaném pracovišti v Žitné ulici.

Učebny a herny jsou koncipovány jako vzdušný, otevřený a zastřešený prostor umožňující rozvoj dětí i žáků při pobytu na čerstvém vzduchu. Venkovní učebna umožňuje výuku podobnou režimu v běžné třídě, ale také provozování volnočasových aktivit školní družiny a klubu. Učebny pro potřeby základního vzdělávání jsou vybaveny pojízdnou tabulí, skládacími dřevěnými židlemi, dřevěnými podložkami pro psaní nebo kreslení a odkládacími boxy pro ukládání výukového materiálu. Do heren jsou zařazovány pracovní a polytechnické činnosti. Tyto budovy vznikají za podpory Magistrátu hlavního města Prahy a děti se zde učí práci s nářadím, pomůckami, náčiním, konstrukční a manipulační činnosti, jednoduché pracovní úkony, montáž a demontáž nebo kombinovat různé tvary – to vše rozvíjí u dětí manuální zručnost, jemnou motoriku, technickou představivost a kreativitu.

 

Foto: Huť architektury, Martin-Rajniš, s.r.o.

 

Zdroj: Portál hlavního města Prahy