Pečovatelská služba zde není kvůli dovážce obědů. Její role je jiná, potvrdila doba koronavirová

Pouze třetina lidí si myslí, že jídlo a nákupy by lidem se sníženou soběstačností měla zajišťovat odborná sociální služba. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu Institutu sociální práce, z.s., provedeného ve spolupráci s agenturou NMS Market Research.

Nouzový stav v České republice ukázal všem, jak žít doma nejen s podporou pečovatelské služby, ale i dalších běžně dostupných služeb. Pomoc potřebovali lidé, kteří jsou závislí na podpoře druhých, ale i např. jindy soběstační senioři, kterým bylo v prvních měsících šíření koronaviru doporučováno, aby raději vůbec neopouštěli bezpečí svých domovů.

Například nákup, nebo teplý oběd si mnozí nechávali dovézt až ke dveřím. Restaurace a další stravovny, které nařízením vlády mohly prodávat pouze jídlo s sebou, se rychle přizpůsobovaly nové situaci.

„Za normálních okolností klientům naší pečovatelské služby zajišťuje obědy školní jídelna, stejně jako mnohde jinde v Karlovarském kraji, jenomže školy se zavřely. Naštěstí jsme v dojezdové vzdálenosti našli restauratéra, který rozvážku ochotně převzal,“ pochvalovala si například vedoucí pečovatelské služby v Habartově Petra Fašánková.

Prioritou je soustředit se na péči o osoby se sníženou soběstačností

Habartovská služba je účastníkem projektu Institutu sociální práce, z.s., jehož cílem je rozvoj terénních sociálních služeb tak, aby umožňovaly žít doma i lidem vysoce závislým na pomoci. K tomu je zapotřebí, aby pečovatelé a pečovatelky mohli maximum svého času věnovat odborné péči o ně. Činnosti, jako je velký úklid, nákup nebo právě rozvoz jídla, dnes zastanou už i jiné specializované firmy. A to za obdobné nebo dokonce výhodnější ceny. Doba koronavirová to jen potvrzuje.

„Mnohé pečovatelské služby jsou stále ještě svázané tradiční představou, že terénní pečovatelky rozvážejí obědy a uklízí domácnosti seniorů. Moderní pečovatelská služba se však soustředí především na péči o vlastní osobu klienta, např. pomáhá s hygienou, oblékáním, podáním jídla, přesunem, doprovodem na úřad nebo k lékaři – s činnostmi, ve kterých ji těžko někdo zastoupí. Mnohým tak významně prodlouží dobu, kdy mohou zůstat v přirozeném prostředí, i do úplného konce života,“ upozorňuje expertka Institutu sociální práce Ilona Čtvrtníková.

Podle průzkumu společnosti Ipsos z dubna letošního roku narostlo během koronavirové pandemie využívání rozvozu jídla z restaurací na 26 %, vzrostl tak zájem o 10 procentních bodů oproti předchozímu měsíci.

Z aktuálního průzkumu Institutu sociální práce, z.s., realizovaného ve spolupráci s agenturou NMS Market Research vyplynulo, že pouze 29 % dotázaných se domnívá, že jídlo a nákupy by seniorům a osobám se zdravotním postižením měla zajišťovat odborná sociální služba: 71 % uvádí, že vhodnější je, pokud se o zajištění jídla a nákupů postarají jiné organizace a instituce, obce či dobrovolníci.

„To potvrzuje, že zajištění oběda a nákupu přestává být velkou částí veřejnosti vnímáno jako úkon náležící výhradně do kompetence odborné sociální služby. Dlouhodobě totiž dochází k poklesu poměru osob, které při jejich zajišťování preferují pečovatelskou službu. V praxi se dnes moderně nastavené pečovatelské služby zaměřují v oblasti stravování především na servírování oběda či podání jídla do úst, pokud to lidé sami nezvládají,“ doplňuje analytička Institutu sociální práce Vladimíra Tomášková.

Nabídka dovážky potravin a jídel se významně rozšířila

Dovážku nákupů nabízejí specializované firmy (např. Rohlík.cz, Košík.cz) nebo velké nákupní řetězce, v některých regionech i drobnější podnikatelé. Co kdo potřebuje, lze objednat prostřednictvím internetu, ale i jen po telefonu. Například seniorům, nevidomým a držitelům průkazu ZTP a ZTP/P je dovážka někdy nabízena zdarma. Nákup vynesou až ke dveřím, pomohou s těžkými, v případě potřeby, i lehkými věcmi. Bonusem je některé zboží za výhodné klubové ceny.

Pečovatelská služba, která umožňuje lidem i vysoce závislým na pomoci druhých žít doma, pomáhá s nákupy klientům, kteří nejsou schopni využít výše nabízených služeb a výhod. Pomáhá především lidem, kteří ztrácí schopnost se rozhodnout, co nakoupit, nebo třeba nejsou schopni si zakoupené věci doma uklidit.

„Smyslem podpory terénní služby je pomoct s tím, co už člověk sám nezvládne a zaměřit se na podporu jeho stávajících schopností. Může klienta na nákup doprovodit, pokud má potíže s chůzí či orientací, může mu pomoci najít zboží v regálech. Ale zároveň, pokud takovou podporu nevyužije a potřebuje zkrátka jen nákup dovézt, a danou službu v místě poskytuje jiný subjekt, pečovatelka může pomoci např. jen sestavit seznam či nákup objednat. O další už se postará specializovaná firma a pečovatelka ušetří čas pro jiný typ podpory, bez které se klient neobejde,“ vysvětluje Ilona Čtvrtníková.

Z průzkumu společnosti Ipsos také vyplynulo, že v dubnu 2020 využilo služeb e-shopů s donáškou domů 43 % nakupujících, což bylo opět o 10 % více, než v měsíci před tím. Zvýšená poptávka po bezdotykovém nakupování potravin někde dokonce urychlila rozšiřování oblastí závozů potravinových e-shopů i do menších měst a obcí. Provozovatelé vylepšují služby i místní dostupnost rozvozu i v celých regionech.

 

Tisková zpráva

 

Zdroj: Žít doma