Hlavní město vychází z vývoje demografické situace do roku 2030 a systémově nastavuje potřebné kapacity terénních a ambulantních služeb, které lidem umožní zůstat co nejdéle v přirozeném prostředí, stejně jako kapacity lůžek dlouhodobé péče, zejména v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem.

“Víme, že většina lidí v seniorském věku by ráda zůstala ve svém prostředí, v místě, kde se cítí doma. Průběžně proto posilujeme péči v domácím prostředí, protože tím snižujeme potřebu lůžkové dlouhodobé péče, musíme ale počítat, že zhruba 10 % lidí starších 80 let bude pobytové služby potřebovat. Praha se potýká se značným deficitem lůžek, vzniklým přístupem minulých vedení Prahy,” řekla radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová.

Více lůžek a služeb v místě bydliště má omezit stěhování za péčí

Investiční akce budou spolufinancovány z Fondu rozvoje dostupného bydlení. „Fond je prioritně určen na investice do bydlení, ale počítá i s financováním pobytových sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že tyto investiční akce jsou již připravené a kvůli pandemii koronaviru je složité hledat peníze v rozpočtu, rozhodli jsme se na jejich financování využít peníze právě prostředky z Fondu. Vedle rozvoje komunitních služeb máme pro seniory například také vyčleněných 600 bytů v rámci magistrátního bytového fondu, protože klíčovým úkolem zůstává možnost seniorů žít co nejdéle v přirozeném prostředí domova,“ popsal radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Plánem hlavního města je rovnoměrně zajistit dostupnost všech druhů pečovatelských služeb – terénních, ambulantních i pobytových, včetně paliativní péče. Podporuje projektově koordinaci péče pro jednotlivce a využívání moderních technologií, jako je například tísňové péče. U nových pobytových služeb se Praha snaží zajistit, aby i ti, kdo odcházejí za péčí, zůstávali součástí místa, které znají.

“Pokud chceme lidem umožnit zůstat ve své čtvrti a nestěhovat se za službou přes celou Prahu, je dlouhodobá spolupráce s městskými částmi naprosto klíčová. Není bohužel zvykem, aby se uvažovalo o službách pro seniory podobně, jako se uvažuje o školách nebo školkách, tedy, aby lidé měli služby v místě bydliště a nemuseli zpřetrhávat vazby. Jsem ráda, že máme městské části, které jdou při zřizování komunitních zařízení v tomto směru příkladem. Posuzováním již procházejí další projekty,” dodala Milena Johnová.

Podpořené projekty byly posouzené odbornou pracovní skupinou pro rozvoj seniorského bydlení s péčí a projednané Komisí Rady hlavního města pro důstojné stárnutí. Jsou také v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 2019–2021.