Jsem v dětském domově nebo výchovném ústavu? Dětem odpoví nový informační leták

Úřad veřejného ochránce práv připravil informační leták, který je určený dětem umístěným v dětském domově nebo ve výchovném ústavu. Leták se zaměřuje na práva dětí a nejčastější problémy, se kterými se potkávají. Zástupkyně ombudsmana v této souvislosti kontaktovala ředitele a ředitelky dětských domovů, výchovných ústavů nebo diagnostických ústavů, aby děti o letáku informovali. Dětem byl adresován také samostatný dopis s informací, s jakými problémy se mohou na zástupkyni obracet.

„Informační leták Jsem v dětském domově nebo výchovném ústavu se zaměřuje na práva dětí v ústavní výchově. Snaží se odpovědět na nejčastější problémy a dotazy dětí, se kterými se ombudsman v minulosti setkával. Na leták navazuje web, kde děti najdou všechny potřebné odpovědi. Současně jsem požádala ředitelky a ředitele zařízení, aby leták vyvěsili na dostupném místě a informovali děti o možnosti obrátit se na nás se svými problémy,“ vysvětluje zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková.

Ke stažení: Leták: Jsem v dětském domově nebo výchovném ústavu

Zdroj: Veřejný ochránce práv