Úřad ombudsmana vydal příručku antidiskriminačního práva pro sociální pracovníky

Lidé, kteří se setkávají s diskriminací, jsou často v kontaktu se sociálními pracovníky a pracovnicemi. Ti by jim měli nejen pomáhat, ale také je podpořit, aby se uměli bránit, pokud jsou porušována jejich práva nebo jsou diskriminováni. To ovšem předpokládá, že sociální pracovníci umí diskriminační praxi rozpoznat, znají možnosti řešení, ví, na který kontrolní orgán se obrátit apod.

Kancelář veřejného ochránce práv nejprve v rámci bezplatné podpory při přípravě výuky antidiskriminačního práva připravila v roce 2017 pro Asociaci vzdělavatelů v sociální práci dva semináře, na nichž se vzdělavateli diskutovali konkrétní i modelové případy s problematikou diskriminace, vysvětlovali na nich jednotlivé aspekty diskriminačního jednání, společně hledali řešení. Na semináře nyní ombudsman navazuje vydáním příručky antidiskriminačního práva pro vzdělavatele v sociální práci.

Jejím smyslem je usnadnit vyučujícím přípravu výuky budoucích sociálních pracovníků a pracovnic v otázkách ochrany před diskriminací. Příručka pokrývá oblasti, v nichž se sociální pracovníci a pracovnice s diskriminací setkávají nejčastěji, tedy oblasti bydlení, vzdělávání, zaměstnání, zdravotní péče, zboží a služeb. Obsahuje řadu modelových případů s řešením doplněným o vysvětlení situace a nechybí ani další úlohy a náměty pro praktické využití ve výuce. Příklady a úlohy jsou individualizované na úkoly a možnosti sociálních pracovníků, cílem je naučit sociální pracovníky a pracovnice rozpoznávat diskriminační jednání a vědět, jak se mu dá čelit.

 

Zdroj: Veřejný ochránce práv