WHO: Světová zpráva o stárnutí a zdraví

Světová zpráva o stárnutí a zdraví, kterou 30. září 2015 zveřejnila Světová zdravotnická organizace (WHO), nastiňuje rámec pro podporu zdravého stárnutí, systém zdravotních služeb a prostředí přátelské seniorům. Publikace má 7 částí: 1. Přidání zdraví létům, 2. Zdravé stárnutí, 3. Zdraví ve stáří, 4. Zdravotnické systémy, 5. Systémy dlouhodobé péče, 6. Směrem k věku přátelskému světu, 7. Kroky do budoucna. Čtěte více

WHO: 10. říjen 2015 byl Světovým dnem duševního zdraví

Desátý říjnový den byl “Světovým dnem duševního zdraví”. Jeho tématem byla “Důstojnost v duševním zdraví”. Cílem bylo zaměřit se na zvyšování povědomí o tom, co lze udělat pro to, aby lidé s duševní nemocí mohli žít důstojně, a to prostřednictvím politiky orientované na lidská práva a legislativu, vzdělávání zdravotníků, dodržování informovaného souhlasu s léčbou, začleňování nemocných do rozhodovacích procesů a prostřednictvím veřejných informačních kampaní.

Čtěte více