WHO: Evropská zpráva o zdraví 2015

Zpráva o zdraví v Evropě (WHO) každé tři roky poskytuje čtenářům – včetně pracovníků veřejné správy, politikům, odborníkům v oblasti zdraví (public health) a novinářům – důležitý vhled do stavu zdraví v evropském regionu WHO a pokroku při zlepšování zdraví pro všechny. Zpráva také ukazuje trendy a pokrok v dosahování cílů Zdraví 2020, evropské zdravotní politiky, a ukazuje nedostatky, nerovností a oblasti, kde musí být přijata opatření.

Evropané žijí déle, ale délky života budoucích generací se může zkrátit

Průměrná délka života se stále zvyšuje, ale zpráva také varuje, že Evropa má nejvyšší úroveň spotřeby tabáku a konzumace alkoholu na světě. Tato rizika, v kombinaci s rostoucí obezitou, mohou znamenat, že průměrná délka života budoucích generací bude klesat. Navíc rozdíly v očekávané délce života při narození mezi zeměmi Evropy jsou stále vyšší než 10 let. Izrael a Švýcarsko jsou přitom na prvním místě v tabulce dlouhověkost.

Užívání tabáku a konzumace alkoholu hrají významnou roli při zkrácení života, i když došlo k pokroku ve zmírnění těchto rizikových faktorů. Největší úspěchy při snižování míry užívání tabáku jsou v Bělorusku, Gruzii, Kazachstánu, Ruské federaci a Ukrajině, a významné snížení bylo také dosaženo v některých zemích západní Evropy. Opatření omezující spotřebu alkoholu, jako je kontrola a snížení dostupnosti a ceny alkoholu, také pomalu přináší své plody.

Zpráva ukazuje, že Evropa je na cestě k dosažení snížení předčasné úmrtnosti o 1,5 % každý rok do roku 2020. To znamená, že počet lidí, jejichž životy jsou zkráceny v důsledku kardiovaskulárních chorob, rakoviny, diabetes mellitus a chronických respiračních onemocnění stále klesá. Viditelné zlepšení bylo zaznamenáno také v míře úmrtí na vnější příčiny, například silniční dopravní nehody a sebevraždy. Největší snížení došlo ve východní části evropského regionu, zvláště v Estonsku, Lotyšsku, Ruské federaci a Ukrajině.

 

Zdroj: WHO