KDU-ČSL: Pokud nedojde k navýšení financí v sociálních službách, zaměstnanci budou odcházet

V současné době se jedná o podobě státního rozpočtu na příští rok. Sociálních služeb v ČR využívá milion občanů. Vláda naplánovala na financování sociálních služeb v roce 2019 pouze 15,5 miliard korun. Tato částka ale nestačí na důstojný provoz. Hrozí, že se spustí další vlna odchodů zaměstnanců ze sociálních služeb, a razantně se tak sníží kvalita poskytovaných služeb. Proto KDU-ČSL v rámci prvního čtení zákona o rozpočtu navrhla zvýšit rozpočtovou kapitolu MPSV týkající se právě sociálních služeb o 800 milionů korun.

Podle poslance KDU-ČSL Víta Kaňkovského je třeba si uvědomit několik skutečností, proč je vládou navržená částka pro sociální služby nedostatečná: „Tou první a zásadní je velmi složitá personální situace v sociálních službách, která souvisí i se stále podprůměrným platovým ohodnocení pracovníků. Dale je velká konkurence na trhu práce, kde šikovný pracovník ze sociálních služeb sežene spoustu jiných, lépe finančně ohodnocených pracovních pozic,” vysvětlil.

V rozpočtu navrženém vládou dochází k navýšení platových tarifů pracovníků v sociálních službách pouze o 5 procent místo původně plánovaných 7. „Průměrný plat sociálního pracovníka je 23 tisíc hrubého. A musím říct, že sociální pracovník musí mít podle zákona o sociálních službách vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, takže si můžeme udělat představu, jak hluboce podprůměrně jsou tito zaměstnanci odměňováni,” okomentovala poslankyně KDU-ČSL Pavla Golasowská s tím, že špatné ohodnocení sociálních pracovníků je jedním z důvodů, proč pak lidé odcházejí do komerční sféry.

Poslankyně Golasowská navíc upozorňuje, že došlo k ukončení finanční podpory pro poskytovatele služeb sociální prevence z evropských zdrojů, respektive k ukončení tzv. individuálních projektů. Pokud nedojde k jejich dofinancování z národních zdrojů, bude mnoho sociálně prospěšných projektů donuceno ukončit či razantně omezit svou činnost. „Charity, diakonie a další sociální zařízení budou stát před dilematem, zda budou moci některé služby poskytovat, a to jak terénní, tak pobytové,” upřesnila Golasowská.

KDU-ČSL vidí navýšení financí pro sociální služby jako zásadní v rámci schvalování státního rozpočtu – je třeba si uvědomit, že sociální služby v různých podobách využívá milion našich občanů. Situace lidí se zdravotním či sociálním hendikepem navíc zasahuje i členy jejich rodin, proto se špatná kvalita sociálních služeb způsobená nedostatečným financováním dotkne mnohem více lidí. Vzhledem k tomu, že výbor pro sociální politiku o jeden hlas navrhované pozměňovací návrhy neschválil, bude KDU-ČSL změny znovu navrhovat ve druhím čtení – už teď pro ně poslanci hledají podporu i u dalších poslaneckých klubů.

 

Zdroj: KDU-ČSL