SZÚ: Dlouhodobý nárůst nových případů infekce HIV se zřejmě zastavil

Za období leden až říjen roku 2018 bylo nově zjištěno 178 případů, což je o 40 méně než ve stejném období předchozího roku 2017. Stávající data naznačují, že celkový počet za rok 2018 bude zhruba na úrovni roku 2012. Velmi pravděpodobně se tudíž zastavil dlouhodobý trend nárůstu nových případů infekce HIV v ČR. Pokles byl zaznamenán zejména ve skupině mužů majících sex s muži, přesto se tato skupina i nadále dominantně podílí na přenosu HIV (67 % v roce 2018). Podíl heterosexuálně přenesených infekcí vzrostl na 27,0 % a podíl injekčních uživatelů drog zůstává nízký (1,7 %).

Výrazný dlouhodobý nárůst nových případů HIV v ČR zaznamenávaný od roku 2002 kulminoval v roce 2016 počtem 286 případů. V roce 2017 byl zaznamenán pokles o 32 případů na počet 254, tj. na úroveň nižší než v roce 2015.

Mezi případy zachycenými za prvních 10 měsíců roku 2018 bylo 104 občanů ČR a 74 residentů (cizinců s dlouhodobým pobytem). Pokles se projevil u občanů ČR, zatímco počty zachycených residentů zhruba odpovídají úrovni dvou předchozích let. V důsledku toho dosáhl podíl residentů v roce 2018 úrovně 41,6 %.
Kumulativně bylo zachyceno za celou dobu sledování 3338 případů, z toho bylo 814 residentů. Podíl HIV pozitivních residentů z celkového počtu cizinců s dlouhodobým pobytem v ČR (cca 480000) je násobně vyšší než podíl HIV pozitivních mezi občany ČR. Rezidenti proto představují skupinu s výrazným rizikem.

Výrazný pokles počtu případů v letech 2017 a 2018 nejpravděpodobněji souvisí se změnou mezinárodních i národních doporučení, jež požadují, aby léčba byla zahajována co nejdříve po zjištění HIV pozitivity. Infekčnost úspěšně léčených pacientů zásadním způsobem klesá a tím se snižuje možnost přenosu HIV infekce v populaci. Podíl léčených pacientů z počtu pacientů v péči výrazně narůstal ze 78,1% v roce 2015 na 86,4% v r. 2016, 91,6% v r. 2017 a 95,4% v r. 2018.

Data o výskytu HIV v roce 2018

Mezi případy HIV nově diagnostikovanými v letošním roce je 158 mužů a 20 (11,2 %) žen. Průměrný věk nově zjištěných byl 37,4 roku, s věkovým rozpětím od 20 do 69 let. Při zjištění HIV infekce bylo 113 (63,5 %) infikovaných v asymptomatickém stadiu, 28 (15,7 %) ve stadiu akutní infekce a pozdní záchyty představuje 10 (5,6 %) nemocných ve stadiu symptomatickém non-AIDS a zejména 27 (15,2 %) s onemocněním AIDS. Podíl pozdních záchytů letos poprvé v poslední dekádě přesáhl 20 %.

Dohromady tři pětiny nových případů uvádí obvyklé bydliště v Praze (53,9 %) nebo ve Středočeském kraji (6,7 %), což odpovídá dlouhodobým trendům.

 

Zdroj: Státní zdravotní ústav