WHO hledá kandidáty, kteří pomohou změnit pohled na stárnutí

Světová zdravotnická organizace (WHO) hledá kandidáty na pozici ředitele / ředitelky divize pro stárnutí a životní cyklus (Ageing and Life Course – ALC) pro svou centrálu v Ženevě. Uzávěrka přihlášek je 12. října 2018. Nabídka je dostupná na stránkách WHO. Ředitel této specializované sekce WHO má představit silnou a atraktivní vizi, jak změnit způsob, jakým svět uvažuje o stárnutí a starších lidech, prosazovat Globální strategii a akční plán WHO o stárnutí a zdraví a zajistit, aby přístup WHO byl v souladu se strategií udržitelného rozvoje, ekvity a přechodu ke demograficky starším společnostem.

WHO se zavázala k diverzitě pracovníků. Obzvláště jsou tak vítány žádosti žen a ze ze zemí nedostatečně zastoupených v rámci WHO. Kandidáti jmenovaní na mezinárodní pozici ve WHO mohou být přiděleni na místa po celém světě. Zkušenost s prací v jiné zemi je proto výhodou. Tato pozice je klasifikována na úrovni “D1” ve Společném systému OSN, v současné době je místem výkonu práce sídlo WHO v Ženevě. Požadované vzdělání je lékařské nebo jiný vysokoškolský diplom v oblasti zdravotnictví s pokročilým vysokoškolským vzděláním v oboru gerontologie, geriatrie, veřejného zdraví, managementu, sociologie nebo jiné oblasti s důrazem na stárnutí, postgraduální studium v ​​oblasti veřejného zdraví, vzdělávání v oblasti řízení a/nebo rozvojových studií a/nebo ekonomie. Požadována je minimálně 15letá praxe v oblasti rozvoje a řízení zdravotních programů na národní i mezinárodní úrovni, nejméně 10 let praxe v problematice stárnutí a zdraví, včetně práce v nízkopříjmových zemích. Zkušenosti se stárnutím je třeba prokázat prostřednictvím publikovaných článků v recenzovaných časopisech. 

 

Zdroj: International Federation on Ageing