1 z 5 domácností s potřebou péče v EU využívá domácí péči, v ČR je to více než polovina

V roce 2016 pětina domácností v EU s osobou, která potřebuje pomoc a péči kvůli dlouhodobým zdravotním problémům, využívala profesionální (formální) služby domácí péče. Nejvyšší podíl domácností, které využívají odbornou domácí péči je v Lucembursku (88 %), České republice (58 %) a Dánsku (54 %), naopak nejnižší podíl byl v Bulharsku (5 %), Estonsku a Rumunsku (shodně 6 %). Cílem domácí péče je umožnit lidem zůstat co nejdéle doma a oddálit nebo předejít dlouhodobé pobytové nebo institucionální ošetřovatelské péči. Domácí péče zahrnuje jak zdravotní péči tak pomoc při zvládání a uspokojování každodenních životních potřeb. Domácí péče zahrnuje například péči o rány, léčbu bolesti a terapii. Pomoc v domácnosti zahrnuje pomoc při každodenních aktivitách, jako je příprava jídla, pomoc s užíváním léků,  pomoc s úklidem domácnosti, nakupování, doprava a doprovod.

 

Celkově mají v EU tendenci využívat profesionálních služeb domácí péče častěji domácnosti bez vyživovaných dětí (25 %) než domácnosti s nezaopatřenými dětmi (12 %). Využívání těchto služeb je také vyšší u jednočlenných domácností (41 %) než u domácností s dvěma (23%) a více (16%) dospělými.

Pokud jde o frekvenci využívání profesionální domácí péče, 67 % domácností s potřebou této péče uvádí, že službu využívalo méně než 10 hodin týdně, 15 % využívalo domácí péči mezi 10 až 19 hodinami týdně a dalších 17 % 20 nebo více hodin týdně.

 

Podíl domácností s potřebou péče využívajících profesionální domácí péči

Země Podíl domácností s potřebou péče využívajících profesionální domácí péči*
Lucembursko 88,3
Česko 58,0
Dánsko 54,3
Francie 49,6
Švýcarsko 46,8
Kypr 45,8
Nizozemí 45,5
Rakousko 40,8
Belgie 37,7
Finsko 30,0
Německo 27,1
Slovinsko 24,9
Irsko 23,9
Maďarsko 20,9
EU (28 zemí) 20,4
Švédsko 19,8
Norsko 18,6
Portugalsko 18,5
Spojené království 17,5
Malta 17,4
Slovensko 15,9
Island 15,1
Chorvatsko 14,6
Lotyšsko 12,6
Itálie 12,2
Španělsko 11,9
Řecko 10,4
Litva 8,0
Polsko 6,5
Rumunsko 5,8
Estonsko 5,3
Bulharsko 4,7

*Pozn.: Řazeno sestupně

 

V roce 2016 uvedly více než čtyři pětiny domácností v deseti členských státech obtíže při krytí nákladů na profesionální služby domácí péče, zejména na Slovensku (95 %), v Litvě (94 %) a Řecku (93 %). Naopak nejvyšší podíl domácností, které si mohly tyto služby “snadno” dovolit, byl ve Finsku (75 %), Švédsku (73 %) a Dánsku (69 %). Pro účely tohoto článku kategorie “snadno” zahrnuje podkategorie “poměrně snadno”, “snadno” nebo “velmi snadno”, zatímco kategorie “s obtížemi” zahrnuje podkategorie “trochu obtížně”, “obtížně” a “velmi obtížně”.

 

Podíl domácností, které uvádí, že si mohou dovolit hradit profesionální domácí péči velmi obtížně* až velmi snadno

Země velmi obtížně* spíše obtížně trochu obtížně poměrně snadno snadno velmi snadno
Řecko 55,0 32,7 5,6 6,5 0,3 0,0
Srbsko 47,9 28,5 19,3 0,0 0,0 4,4
Kypr 45,8 28,3 18,2 5,8 1,9 0,0
Lotyšsko 40,4 22,2 14,2 23,2 0,0 0,0
Bulharsko 36,7 23,8 17,7 21,9 0,0 0,0
Irsko 27,2 6,7 13,3 22,0 30,8 0,0
Itálie 26,6 25,2 29,2 11,7 7,2 0,0
Polsko 22,7 20,1 39,4 8,2 9,6 0,0
Španělsko 22,5 22,4 26,0 19,4 9,2 0,5
Portugalsko 20,2 30,9 29,3 13,4 6,2 0,0
Slovensko 17,3 24,9 52,3 5,3 0,0 0,2
Malta 17,1 17,5 4,9 41,6 13,1 5,8
Slovinsko 16,4 29,7 20,4 21,9 7,9 3,6
Dánsko 16,3 7,0 8,1 27,7 19,8 21,0
Chorvatsko 15,8 25,3 41,4 15,3 2,2 0,0
Česko 14,6 26,3 43,4 10,5 4,4 0,9
Lucembursko 12,8 4,3 17,0 53,6 8,5 3,8
Maďarsko 12,7 34,0 34,1 19,2 0,0 0,0
Spojené království 12,7 5,5 27,0 26,1 23,2 5,5
EU (28 zemí) 12,1 17,6 23,1 24,6 18,0 4,5
Belgie 8,7 17,8 24,1 25,7 17,8 5,9
Německo 8,3 11,8 19,0 45,1 14,1 1,6
Rakousko 8,1 21,9 28,6 18,8 17,5 5,2
Nizozemí 3,9 16,6 16,4 18,3 39,8 5,0
Švédsko 3,5 9,2 14,2 31,5 19,0 22,7
Francie 3,0 17,5 21,9 33,4 19,7 4,5
Norsko 1,8 5,7 9,9 28,9 42,3 11,5
Finsko 1,6 6,2 17,0 37,9 18,4 18,9
Litva 1,2 33,1 59,8 0,0 5,9 0,0
Švýcarsko 1,0 18,6 21,4 22,1 31,0 5,9
Estonsko 0,0 17,6 51,0 24,1 1,3 6,0
Island 0,0 4,8 2,1 36,9 35,6 20,7

*Pozn.: Řazeno sestupně podle podílu domácností, které odpověděly, že domácí péči hradí “velmi obtížně”.

 

Zdroj: Eurostat