WHO: Výzkum ukazuje, že vyšší zdanění pomáhá snižovat spotřebu alkoholu

“Vyšší zdanění nemusí být politicky nejpřitažlivější, ale je to nejúčinnější způsob, jak snížit spotřebu alkoholu,” říká Dr. Daniel Chisholm, ředitel WHO pro nepřenosné nemoci a podporu zdraví v průběhu života, který je spoluautorem nové studie o opatřeních na snížení konzumace alkoholu. Společná studie Světové zdravotnické organizace (WHO) a spolupracujícího centra v Kanadě byla publikována v časopise Journal of Studies on Alcohol and Drugs v červenci 2018. Analyzuje nákladovou efektivnost různých strategií kontroly alkoholu.

S využitím údajů ze 16 zemí studie hodnotí náklady a zdravotní dopady různých politik s cílem identifikovat nejlepší opatření na snížení škodlivého užívání alkoholu, a tím zlepšení celkového zdraví obyvatelstva.

Předchozí výzkum ukázal, že celosvětově je s užíváním alkoholu přímo spojeno více než 5 % úmrtí. Studie ukazuje, že zvýšení spotřební daně z alkoholu o 50 % by bylo nákladově nejúčinnější politikou ke snížení škodlivého užívání alkoholu. Toto opatření je efektivnější než alternativní a obdobně nákladné možnosti, jako například omezení prodejních hodin a reklamy a výrazně levnější než jiná opatření.

Nicméně nízká úroveň povědomí o zdravotních rizicích souvisejících s konzumací alkoholu a silným lobbingem ze strany výrobců často vede k nízkým spotřebním daním, upozorňuje dr.  Chisholm.

Omezení času prodeje a reklamy na alkohol se ukázaly jako nákladově efektivní opatření.

Vzhledem k tomu, že studie nezohledňuje další efekty, například vyšší produktivitu práce, pozitivní dopady navržených politik by mohly být ještě větší.

Očekáváme, že tyto nové poznatky pomohou k politickému řešení tohoto problému v jednotlivých zemích a odpovědným institucím umožní prosazovat razantnějších opatření na snížení škod spojených s užíváním alkoholu,” uvedla Dr. Carina Ferreira-Borgesová, programové ředitelka WHO Europe pro alkohol a nelegální drogy.

Analýza je součástí nedávných aktualizací globálního akčního plánu Světové zdravotnické organizace pro prevenci a kontrolu nepřenosných nemocí pro období 2013 až 2020.

 

Zdroj: WHO/Europe