Xenofobní populisty živí kvazi-mediální projekty

Z hlediska nenávistných projevů je možné označit za nejprogresivnější a nejaktivnější prvek na české scéně tzv. kvazi-mediální projekty. Ty se snažily vnášet mezi tradiční pravicové extremisty a xenofobní populisty stále nové nenávistné podněty a motivovat je k protidemokratickým aktivitám, uvádí situační zpráva Ministerstva vnitra o projevech extremismu a předsudečné nenávisti za druhé čtvrtletí roku 2018. Na škále produktů bylo možné nalézt nejen kuriózní jednorázové hoaxy, ale i neustále recyklované sofistikované konspirační teorie. Vytváření pocitů strachu a paniky z migrantů stále patřilo mezi klíčové prostředky působení na veřejnost, konstatuje zpráva. Často se objevovaly články o tzv. Marakéšské deklaraci, které lživě uváděly, že se česká vláda zavázala k přijímání migrantů. S přílivem migrantů byla spojována i kritika nevládních organizací.

Nezřídka se terčem kritiky stávala Evropská unie, která je dlouhodobě ztvárňována jako symbol mravního, ekonomického, kulturního i politického úpadku. Ve sledovaném období bylo kvazi-mediálními projekty často skloňováno unijní Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Protipólem „zkažené” Evropské unie, kterou má očekávat zkáza, se stala Ruská federace. Ve sledovaném období bylo referováno např. o výše zmíněném Jaltském fóru, objevovaly se pochvalné články o Nočních vlcích apod. Sám lídr Nočních vlků Alexander Zaldostanov pogratuloval k pátému výročí jednomu z nejvýznamnějších slovenských kvazi-mediálních projektů s názvem Zem a Vek, který má své příznivce i v České republice, uvádí zpráva Ministerstva vnitra.

V některých výstupech kvazi-mediálních produktů se začala objevovat myšlenka panslovanství, jakožto nové entity, která by byla protipólem transatlantické civilizace. V této souvislosti byly propagovány červnové Všeslovanské národopisné slavnosti „Slovanská Praha 2018″.

Kvazi-mediální projekty jsou dlouhodobě velmi flexibilní ve výběru témat. Terčem často nenávistně zabarvených výpadů se stávají střídavě muslimové, imigranti, Romové, LGBT komunita či další skupiny. Tradiční demokratické instituce mají být pouze jakýmisi loutkovými subjekty, které jsou řízeny utajovanými skupinami, nadnárodními strukturami (NATO, Evropská unie), či cizími státy (USA, Německo). Je vytvářen dojem, že český národ je v existenciálním ohrožení. V současné době lze sledovat i vznik řady nových skupin na Facebooku, které výstupy kvazi-mediálních projektů multiplikují. Jejich provoz je levnější a snadnější na údržbu, uvedlo ministerstvo ve zprávě.

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra