Novela zákona o zaměstnanosti pomůže agenturním zaměstnancům

Novela zákona o zaměstnanosti přináší změny zejména u agenturního zaměstnávání. Nově by tak agenturní pracovníci měli pracovat za stejných podmínek jako kmenoví. Zavádí se i kauce, kterou budou muset agentury složit, a návrh by měl zamezit řetězení smluv. Novela, kterou schválil Senát, také ruší možnost přivydělat si v rámci nekolidujícího zaměstnávání na dohodu o provedení práce.

„Chceme mimo jiné odstranit to, aby na dvou linkách v jedné továrně vedle sebe pracovali agenturní a kmenoví zaměstnanci a ti agenturní měli mnohem horší podmínky. Návrhem tak chceme především zabezpečit, aby zprostředkování zaměstnání prováděly seriózní agentury a aby se zlepšila ochrana agenturních zaměstnanců,“ uvedla ministryně práce Michaela Marksová.

Nově budou muset agentury zaplatit při žádosti o licenci kauci ve výši 500 tisíc korun. Kauce má eliminovat účelové zakládání agentur práce, jejichž prostřednictvím dochází k obcházení zákonů v oblasti zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení. Návrh má také za cíl zamezit zneužívání řetězení smluv u agenturních zaměstnanců, aby nedocházelo k obcházení předpisů u pracovní doby a odměňování, dále zavádí definici zastřeného zprostředkování zaměstnání a lépe definuje a upravuje přestupky a správní delikty.

Novela ruší možnost přivydělat si v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání na dohodu o provedení práce. Dosud si mohli uchazeči v evidenci Úřadu práce takto přivydělat až 5 500 korun měsíčně (polovinu minimální mzdy). Nově to půjde jen na dohodu o pracovní činnosti či na pracovní poměr. Původním záměrem bylo, že si nezaměstnaní takto přivydělají příležitostně a krátkodobě, jenže oni tak často pracují i několik let. Z dohody o provedení práce se neplatí žádné odvody, v budoucnu tak mohou lidé mít problém např. se získáním důchodu, nemocenské v případě nemoci atd., což si lidé, kteří si takto dlouhodobě přivydělávají, ani neuvědomují. Změna má tak motivovat nezaměstnané k tomu, aby si našli práci na hlavní pracovní poměr, aby nezůstávali dlouhou dobu v evidenci.

Příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa se bude nově vyplácet 24 měsíců, což umožní Úřadu práce zprostředkovat a udržet zaměstnání těm uchazečům, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. V souvislosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením se zřizuje evidence plnění povinného podílu.

 

Zdroj: MPSV

(foto: pixabay.com.com)