Hejtmani žádají o okamžité uvolnění prostředků na navýšení platů v sociálních službách

Hejtmani vyzývají vládu a příslušná ministerstva o maximální součinnost a efektivitu při nastavování pravidel čerpání a přerozdělování finančních prostředků na platy a mzdy v sociálních službách a ve zdravotnictví. O jejich navýšení od 1. července rozhodla vláda 31. května. Žádné prostředky dosud na jejich financování neuvolnila. Reálně tak hrozí, že na bedra krajů přibude další finanční zátěž, stejně jako v případě mezd řidičů autobusů. O závažné situaci jednala v Liberci Rada Asociace krajů ČR.

„Velice vítáme schválení prostředků na platy a mzdy v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví. Byly to kraje, komu se téma podařilo prosadit jako 3. programový bod na jednání celostátní tripartity a zároveň, kdo dlouhodobě upozorňuje na platové podhodnocení pracovníků v těchto službách,“ říká předsedkyně Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. 

„Nyní důrazně žádáme příslušná ministerstva o maximální součinnost při nastavení pravidel čerpání a přerozdělování prostředků, aby bylo zajištěno, že vládou slíbené prostředky pracovníci skutečně obdrží,“ říká předsedkyně Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. „Nařízení vlády je pro nás závazné. Ale pokud nedostaneme finanční prostředky, pak nebudeme moci financovat jiné věci, které má kraj ve správě, a to není dlouhodobě udržitelné,” upozornil zlínský hejtman a místopředseda rady Jiří Čunek.

Kraje se shodují, že je třeba zavést systémové řešení v oblasti financování mezd a platů. „Obrovský problém spatřujeme v nesystémovém rozhodování vlády, které staví kraje, instituce i zaměstnance do velice složité situace. Proto patří k prioritám Asociace krajů ČR zavedení jasných pravidel pro financování mezd a platů, která by krajům umožnila s dostatečným předstihem připravit své rozpočty na nová nařízení,“ říká předsedkyně Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. Kraje zdůrazňují, že jednání vlády velice vážně dopadá na jejich chod. „Pokud mají kraje fungovat efektivně a investovat do svých rozvojových aktivit, musí taková nařízení znát včas,“ dodává Jitka Volfová, statutární zástupkyně hejtmana Libereckého kraje Martina Půty.

Nyní hrozí, že se bude opakovat obdobná situace jako v případě mezd řidičů autobusů, na které kraje uvolnily 840 milionů korun ze svých rozpočtů. „Svým povinnostem jsme bezezbytku dostály. Prostředky na mzdy řidičů jsme dopravcům poukázaly a panu premiérovi k 15. květnu odeslaly požadované dodatky ke smlouvám s jednotlivými dopravci. Nařízení je platné od 1. ledna, dnes máme 11. června a na mzdy jsme nedostaly ani korunu. Stále jsme jen u slibů. Kdy se hodlá vláda situací zabývat, nevíme, dosud jsme neobdržely žádnou odpověď a otázka mezd není zařazena ani na program jednání vlády,“ uzavírá předsedkyně Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. Již na minulém jednání se hejtmani shodli, že peníze na platy řidičů budou po vládě žádat i v příštím roce. 

 

Zdroj: Asociace krajů ČR (asociacekraju.cz)