ILO: Celosvětová nezaměstnanost v roce 2017 vzroste o 3,4 milionu na 5,8 procent

xPodle Mezinárodní organizace práce (ILO) se v roce 2017 nezaměstnanost na světě zvýší o jednu desetinu procenta na 5,8 procent, což představuje nárůst o 3,4 milionu. Uvádí to zpráva ILO World Employment and Social Outlook – Trends 2017.

Sipa-70-from left to right_Jan Svejnar, Shang-Jin Wei, Joseph Stiglitz, Arminio Fraga, and Takatoshi ItoPočet nezaměstnaných osob na celém světě v roce 2017 se odhaduje na něco málo přes 201 milionů – s dalším očekávaným nárůstem o 2,7 milionu v roce 2018 –  tempo růstu pracovních sil tak podle ILO převyšuje růst pracovních míst.

Zpráva ILO ukazuje, že podíl zranitelných forem zaměstnání, jako jsou například pomáhající členové rodiny nebo samostatně pracují osoby, zůstane na úrovni na 42 procent z celkové zaměstnanosti, což v roce 2017 představuje 1,4 miliardy lidí na celém světě.

Autoři také varují, že problémy nezaměstnanosti jsou obzvlášť naléhavé v Latinské Americe a Karibiku, kde následky nedávné recese budou mít významný dopad i v roce 2017, stejně tak i v subsaharské Africe, kde se ekonomický růst za poslední více než dvě desetiletí ocitl na nejnižší úrovni. Oba kontinenty se přitom potýkají se silným růstem počtu osob vstupujících do produktivního věku.

Naproti tomu míra nezaměstnanosti v hospodářsky vyspělých zemích by měla v roce 2017 klesnout z 6,3 procent na 6,2 procenta. Tempo poklesu zaměstnanosti však zpomaluje a strukturální nezaměstnanost se nedaří snižovat. V Evropě a Severní Americe zůstává dlouhodobá nezaměstnanost stále na vysoké úrovni ve srovnání s obdobím před krizí a v případě Evropy přes celkově se snižující míru nezaměstnanosti nadále stoupá.

Pokles chudoby pracujících zpomaluje, což podle ILO ohrožuje vyhlídky na vymýcení chudoby a dosažení rozvojových cílů OSN (Sustainable Development Goals). Počet pracovníků vydělávajících méně než 3,10 $ za den se má podle odhadů v průběhu příštích dvou let v rozvojových zemích dokonce zvýšit o více než 5 milionů.

ILO současně upozorňuje, že globální nejistota a nedostatek důstojných pracovních míst spolu s dalšími faktory podporují sociální nepokoje a migraci v mnoha částech světa.

Mezi lety 2009 a 2016 se podíl obyvatel v produktivním věku, kteří jsou ochotni migrovat do zahraničí, zvýšil téměř ve všech regionech světa, s výjimkou jižní Asie, jihovýchodní Asie a Tichomoří. Největší nárůst nastal v Latinské Americe, Karibiku a arabských státech.

 

Viz též globální mapa nezaměstnanosti.

 

Zdroj: ILO