ILO: Práce kdykoli a kdekoli: Nová publikace upozorňuje na příležitosti a rizika práce na dálku

Mezinárodní organizace práce (ILO) vydala publikaci Working anytime, anywhere: New report highlights opportunities and challenges of expanding telework, která upozorňuje na rizika a příležitosti spojené se stále častější prací na dálku (“telework”). 

Publikace ILO-Eurofound ukazuje, že využití moderních komunikačních technologií usnadňuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Zároveň ale také stírá hranice mezi prací a osobním životem.

Rozšiřující se využívání digitálních technologií (chytré telefony, tablety, notebooky a stolní počítače) pro práci doma i mimo domov rychle mění tradiční model práce. To může zkrátit dobu dojíždění a zvýšit produktivitu, ale také to může potenciálně vést k delší pracovní době, vyšší intenzitě práce a směšování domácího a pracovního prostředí (“work-home interference”).

Nová publikace syntetizuje výzkum realizovaný organizacemi ILO a Eurofound v 15 zemích, včetně 10 členských států EU (Belgie, Francie, Finsko, Německo, Maďarsko, Itálie, Nizozemsko, Španělsko, Švédsko a Spojené království), dále pak zemí jako je Argentina, Brazílie, Indie, Japonsko a Spojené státy.

 

V současné době existuje právní rámec pro adaptaci na digitální změny a teleworking pouze EU (European Framework Agreement on Telework – Evropská rámcová dohoda o práci na dálku). Nicméně, většina existujících iniciativ se týká formální práce na dálku z domova. Problémy jsou ale spojeny s opakující se neformálním, příležitostným využitím technologií a teleworkingem.

S rostoucí četností práce na dálku roste také nutnost odpojit se a oddělit placenou práci a osobní život. Francie a Německo přitom začínají hledat opatření na úrovni zaměstnavatelů a prostor v rámci stávající a nové legislativy na zakotvení “práva být odpojen” (například “le droit à la déconnexion” v rámci poslední novely francouzského zákoníku práce).

V budoucnosti mohou tyto snahy vyústit v konkrétní opatření, která zajistí, aby pracovní život byl méně intruzivní, například povinnost vypínat počítačové servery mimo pracovní dobu, aby se zabránilo distribuci (příjmu a odesílání) e-mailů během doby odpočinku a o svátcích, což se již v některých společnostech děje.

Výskyt teleworkingu v zemích EU se značně liší a pohybuje se od 2 do 40 procent zaměstnanců v závislosti na zemi, povolání, odvětví a frekvence, s níž zaměstnanci využívají tento typ práce. V rámci EU-28 je do využití teleworkingu (T/ICTM – “telework and ICT-mobile work”) zapojeno v průměru asi 17 procent zaměstnanců. Ve většině zemí většina pracovníků využívá teleworkingu spíše občas než na pravidelné bázi.

 

Zdroj: Mezinárodní organizace práce (ILO)

 

(foto: pixabay.com)