OECD: Podpora starších pracovníků je klíčová pro ekonomické výzvy USA  

Ve Spojených státech je míra zaměstnanosti ve vyšším věku poměrně vysoká, konkrétně na 62 % u osob ve věku 55-64 let ve srovnání s průměrem 59 % v zemích OECD v roce 2016. Mezi skupinami obyvatelstva však existují velké rozdíly. Předčasný odchod do důchodu zůstává velmi častým jevem, zejména u pracovníků ze zranitelného sociálně-ekonomického prostředí. Zásadní je předcházet zvětšování rozdílů v zaměstnanosti a příjmů z důchodu. Tato zpráva se zabývá různými způsoby odchodu starších pracovníků z trhu práce a tím, jak mohou být zaměstnavatelé podporováni k tomu, aby si udrželi a přijímali starší pracovníky. Zkoumá nejlepší způsoby, jakým mohou Spojené státy podporovat zaměstnatelnost pracovníků během jejich pracovního života a možnosti rovnějšího uplatnění a podmínek pro staršími pracovníky.

Chudoba mezi seniory je výzvou: více než 20% lidí starších 65 let má příjmy pod hranicí relativní chudoby – definovanou jako polovina mediánu disponibilního příjmu domácností – ve srovnání s průměrem 13% v OECD.

Zpráva zdůrazňuje, že je důležité podporovat pružnější přechody do důchodu, například kombinací práce na částečný úvazek a důchodových příjmů. To může pomoci starším pracovníkům zůstat zaměstnáni déle. V současné době však pracuje na částečný úvazek pouze přibližně 40% starších pracovníků ve Spojených státech ve věku 65 let a více než 65% v zemích OECD, jako je Německo a Spojené království.

 

Zdroj: OECD