Praha měla loni druhou nejmladší populaci mezi kraji

Ve Středočeském kraji žilo i v roce 2021 nejvíce obyvatel ze všech regionů Česka, populačně nejslabší byl Karlovarský kraj. Nejmladší obyvatelstvo měl Středočeský kraj, nejvyššího průměrného věku dosahovala populace Zlínského, Královéhradeckého a Karlovarského kraje.

Podle bilance obyvatel, vytvořené na základě statistiky přirozeného a migračního pohybu navazující na výsledky sčítání lidu, domů a bytů z roku 2021, byl na konci roku 2021 nejlidnatější Středočeský kraj (1,39 milionu), následovaný Prahou (1,28 milionu). Naopak nejnižší počet obyvatel měly kraje Karlovarský (283 tisíc) a Liberecký (438 tisíc).

V průběhu posledních devíti let vzrostl ve všech krajích průměrný věk obyvatel, avšak v Praze výrazně méně (o 0,4 roku) než v ostatních. Na konci roku 2021 to bylo 42,3 let.

„Na rozdíl od roku 2012, kdy ještě obyvatelé Prahy patřili věkově spíše k starším, je dnes populace hlavního města mezi kraji druhá nejmladší,“ uvádí Jan Bílík z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Vůbec nejmladší obyvatele měl po celé uplynulé desetiletí Středočeský kraj (41,5 let v roce 2021). Nejvyšší průměrný věk obyvatel mají aktuálně kraje Zlínský, Královéhradecký a Karlovarský (všechny shodně 43,6 let), přičemž v Karlovarském kraji se od konce roku 2012 zvýšil ze všech krajů nejvíce (o 2,4 roku).

Informace přináší nově zveřejněná publikace Demografická ročenka krajů České republiky, která tvoří součást řady demografických ročenek vydávaných za jednotlivé územně správní jednotky. Podává souhrnný statistický přehled o demografickém vývoji v jednotlivých krajích ČR v období posledních 10 let. Letošní vydání tak zachycuje roky 2012 až 2021.

V ročence naleznete údaje o počtu obyvatel, jejich věkové struktuře podle pohlaví, ale i o jednotlivých demografických událostech, tedy o sňatcích, rozvodech, narozených, zemřelých a o migraci, včetně jejich podrobnějšího třídění podle pohlaví, věku, rodinného stavu, pořadí sňatku/rozvodu/narozeného dítěte apod. Nechybí ani informace o základním členění zemřelých podle příčin smrti a hodnoty vybraných demografických ukazatelů (např. průměrný věk obyvatel, úhrnná plodnost, naděje dožití při narození).

Počet obyvatel v Praze podle věku v roce 2012 a 2021 (stav k 31.12.)

Rok 2012 2021
celkem / věk 1 246 780 1 275 406
 0 14 249 14 973
1-4 57 714 55 055
5-9 55 744 67 867
10-14 42 546 65 577
15-19 47 373 53 925
20-24 71 440 55 225
25-29 91 699 73 996
30-34 114 371 97 334
35-39 121 376 102 404
40-44 89 253 112 698
45-49 84 244 108 408
50-54 71 094 79 535
55-59 81 955 75 140
60-64 83 689 62 096
65-69 80 832 70 735
70-74 48 067 67 924
75-79 35 041 56 874
80-84 31 230 29 032
85-89 18 268 16 840
90-94 5 708 7 981
 95+ 887 1 787
 0-14 170 253 203 472
15-64 856 494 820 761
65+ 220 033 251 173

Přírůstek obyvatel v hl. m. Praze mezi lety 2012 až 2021

Přírůstek 2012 2021
Celkem 5 116 15 993
Přirozený 1 765 697
Stěhováním 3 351 15 296
na 1 000 obyv.
Celkem 4,1 12,6
Přirozený 1,4 0,6
Stěhováním 2,7 12,1

Ukazatele úmrtnosti v hl. m. Praze v roce 2012 a 2021

Rok 2012 2021
Zemřelí na 1000 obyvatel 10,0 11,4
Novorozenecká úmrtnost 0,8 1,1
Kojenecká úmrtnost 1,6 1,8
Naděje dožití při narození: muži 76,9 77,1
Naděje dožití při narození: ženy 81,9 82,3
Naděje dožití ve věku 65 let: muži 16,6 16,2
Naděje dožití ve věku 65 let: ženy 19,6 19,9

Zdroj: ČSÚ