Praha podpoří služby pro rodiny ohrožené ztrátou bydlení a institucionalizací

Radní hlavního města souhlasili s pokračováním financování pomoci rodinám s nízkými příjmy, kterým by jinak mohla hrozit ztráta bydlení. Na navýšené kapacity sociální práce jde téměř 11,5 milionu korun z prostředků Evropského sociálního fondu. Vedle toho radní odsouhlasili také pokračování Fondu podpory bydlení. Oba návrhy ještě musí schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

„Celkem osm poskytovatelů sociálních služeb získá pokračující financování z prostředků Operačního programu Zaměstnanost v celkové výši 11 491 000 korun na základě vyhlášeného Programu k projektu „Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací“. Poskytovatelé zajišťují podporu přímo v domácnostech, poskytují poradenství a pomoc při péči o děti. Výsledkem poskytované pomoci je získání a udržení stabilního a důstojného bydlení a lepší péče o zdraví i vývoj dětí,“ uvedla Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

Vedle toho radní projednali návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Výbor dobré vůle Olgy Havlové na pokračování Fondu podpory bydlení do doby, než začne naplno fungovat Sociální nadační fond, který hlavní město nedávno založilo a jehož spuštění je plánováno v řádu měsíců. Fond plní roli poslední šance, jak pomoci stabilizovat domácnosti před rizikem propadu do krize v podobě ztráty bydlení, zhoršení zdravotního stavu nebo umístění dětí do institucionální péče.

„Snažili jsme se, aby Praha měla několik vrstev pomoci pro nízkopříjmové rodiny s dětmi, neboť zejména pomoc státu je často neefektivní nebo úplně chybí. Posílená sociální práce stejně jako extra pomoc z našeho fondu pomáhají s tím nejnutnějším. Lidé například žádají o příspěvek z Fondu podpory bydlení, protože Úřad práce byl zavřený, nebo přetížený. To vedlo ke zpoždění ve vyřizování státní podpory a to zas ohrozilo nájemní vztahy. Nepřála bych to nikomu, Pražané jsou v takovém soukolí bezmocní. Proto jsem ráda, že kolegové podpořili mé návrhy na pokračování pomoci,“ doplnila radní Milena Johnová.

„Podpora a prevence u nízkopříjmových domácností je mnohem výhodnější a efektivnější než řešení důsledků bezdomovectví. A právě skrze Sociální nadační fond, spolupráci s Výborem dobré vůle a podporou nájemníků ze strany sociálních pracovníků zajišťujeme nejohroženějším skupinám obyvatel efektivní pomoc,“ dodal radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.