Náklady na léčbu lidí s cukrovkou vzrostly za pět let téměř o pětinu. Důvodem je zejména přístup k moderním lékům

Cukrovkou trpí 557 tisíc klientů VZP, tj. bezmála každý desátý. Za péči o ně VZP vydala loni více než 7,34 miliardy korun. V posledních pěti letech se tak náklady na tuto nemoc zvýšily skoro o 19 %, přestože nemocných přibyly jen 4,2 %. Jedním z hlavních důvodů je, že stále více klientů VZP má přístup k moderním léčivým přípravkům. Právě na léky na recept připadá téměř 60 % z celkových výdajů pojišťovny za diabetes. Za léky na recept největší zdravotní pojišťovna vydala 4,36 miliardy korun. Přes 2,1 miliardy stály veškeré související zdravotní výkony, 820 milionů korun dala pojišťovna za nejrůznější zdravotní pomůcky pro diabetiky. Zbytek připadl například na lázně, dopravu atd. Léčba jednoho diabetika loni stála v průměru 13 200 korun. Údaje z aktuální analýzy VZP zveřejnila při příležitosti Světového dne diabetu, který připadá na čtvrtek 14. listopadu.

Cukrovka (diabetes mellitus) je souhrnný název pro skupinu chronických onemocnění, která se projevují poruchou metabolismu cukrů. Prevence je možná jen částečně. Spočívá ve zdravém stravování, udržování normální váhy a dostatku pohybu.

VZP proto svým klientům přispívá mimo jiné i na pohybové aktivity. Spolu s příspěvky zaměřenými výhradně na diabetiky (nákup dezinfekčních prostředků, doplatek z ceny testovacích proužků, nákup jehel k inzulinovým perům a další) vyplatila loni pojišťovna na těchto benefitech klientům přes 150 milionů korun. Kompletní nabídku příspěvků najdete zde. Příspěvky pro letošní rok musí zájemci vyčerpat už do konce tohoto měsíce.

Nejvíce klientů s diabetem vykázali lékaři pojišťovně ve Středočeském kraji, v Praze a v Jihomoravském kraji. Na druhém konci pomyslného žebříčku jsou kraje Karlovarský, Liberecký a Olomoucký.

Vývoj počtu klientů VZP s diabetem a náklady na péči o ně

Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Vývoj za 5 let
Počet pacientů 534 537 541 175 548 886 553 015 557 157 +4,23
Celkové náklady v tisících Kč 6 185 127 6 464 319 6 870 959 7 090 615 7 340 215 +18,68
Na pacienta (Kč)* 11 600 11 900 12 500 12 800 13 200 +13,79

* Průměr na jednoho pacienta v Kč

Počet klientů VZP s diabetem a náklady na péči o ně v jednotlivých regionech

Počet pacientů Náklady v Kč
Praha 58 091 859 806 000
Středočeský kraj 63 581 882 881 000
Jihočeský kraj 37 108 460 147 000
Plzeňský kraj 30 467 383 198 000
Karlovarský kraj 17 995 261 533 000
Ústecký kraj 54 658 684 364 000
Liberecký kraj 27 043 330 624 000
Královéhradecký kraj 31 630 421 182 000
Pardubický kraj 33 852 442 012 000
Kraj Vysočina 36 061 477 453 000
Jihomoravský kraj 57 745 736 518 000
Olomoucký kraj 29 262 364 665 000
Moravskoslezský kraj 42 641 580 361 000
Zlínský kraj 37 023 455 474 000
Celkem 557 157 7 340 215 000