Více než dvě třetiny občanů neví, čeho se týká tzv. Istanbulská úmluva

Více než dvě třetiny (68 %) českých občanů neví, čeho se tzv. Istanbulská úmluva týká. Naopak správné povědomí o tom, čeho se tzv. Istanbulská úmluva týká, má necelá pětina (17 %) českých občanů. Téměř čtvrtina (24 %) dotázaných se domnívá, že by Parlament ČR měl tzv. Istanbulskou úmluvu schválit, opačný názor zastává 13 % dotázaných a zbývající většina 63 % dotázaných neví. Vyplývá to z říjnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění při Sociologickém ústavu AV ČR.

Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, tzv. Istanbulská úmluva, je mezinárodní smlouva Rady Evropy zabývající se tímto závažným porušováním lidských práv. Konkrétně se zaměřuje především na prevenci tohoto násilí, ochranu obětí a stíhání pachatelů genderově podmíněného násilí.

Úmluva byla přijata Výborem ministrů Rady Evropy 7. dubna 2011 a k podpisům se otevřela 11. května 2011 u příležitosti 121. zasedání Výboru ministrů v Istanbulu, odkud tak získala svůj zkrácený název. V platnost vstoupila 1. srpna 2014 po ratifikaci prvními deseti státy. K 1. září 2018 ji ratifikovalo 33 států a dalších 12 států, včetně České republiky, ji zatím pouze podepsalo (Česká republika tuto úmluvu podepsala 2. května 2016).

 

Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění