Rodičovský příspěvek se zvýší automaticky. Případnou změnu částky je třeba řešit s úřadem práce

Navýšení celkové částky rodičovského příspěvku na 300 tisíc Kč (u vícerčat 450 tisíc Kč) se bude týkat všech aktivních příjemců této dávky. Těmto příjemcům bude celková suma rodičovského příspěvku navýšena automaticky, o toto zvýšení tedy příjemci dávky nebudou muset žádat Úřad práce. Rodiče budou muset řešit jen případné úpravy čerpání měsíční částky. I po přijetí novely bude v lednu 2020 rodičovský příspěvek vyplácen ve stejné výši, jaká rodiči náležela za prosinec 2019, pokud si rodič nezažádá o úpravu měsíční výše rodičovské. Příspěvek se totiž vyplácí zpětně. Měsíční částku si mohou rodiče upravit dle aktuální finanční situace v rodině, a to vždy jednou za 3 měsíce. Žádat lze nejenom osobně, ale také elektronickým formulářem či zaslat žádost poštou. Všichni příjemci rodičovského příspěvku, kterých se úprava dotkne, obdrží po podpisu novely zákona o státní sociální podpoře prezidentem informativní dopis. Každý rodič v něm najde veškeré potřebné informace.

Navýšení rodičovské schválili poslanci ve středu 6. listopadu 2019 a nyní čeká na projednání v Senátu. Pokud Senát návrh zákona do 30 dnů od postoupení Sněmovnou neprojedná anebo vyjádří svým usnesením vůli nezabývat se takovým návrhem, je návrh zákona přijat. Předseda Sněmovny pak postoupí přijatý zákon prezidentu republiky a ten má až 15 dnů na vyjádření. Pokud jej “nezavetuje”, je zákon vyhlášen ve sbírce zákonů. V opačném případě se vrací do Sněmovny a ta nejdříve za 10 dnů rozhodne o vetu prezidenta.

Navýšení platí pro rodiče, kteří čerpají aktivně rodičovský příspěvek na dítě mladší 4 let k 1. lednu 2020 a pro rodiče, kteří začnou čerpat rodičovský příspěvek kdykoli od ledna 2020. Nárok na příspěvek zaniká, pokud byly dítěti 4 roky, nebo v případě, že rodič vyčerpal celkovou částku 300 tisíc korun.

“.. pokud jste dočerpali předchozí částku a ještě k datu účinnosti zákona budete pečovat o dítě do 4 let (nejmladší dítě v rodině), znovu splníte podmínku pro nárok a můžete si o čerpání navýšené částky požádat. Pokud projde vládní návrh, který je se zákonným kritériem v rozporu, dostanete zamítavé rozhodnutí. Využijte možnost odvolání.. a přidejte se k ústavní stížnosti. 70 000 rodin je v této situaci. Sami nebudete,” uvedla na facebooku iniciativa Zvýšení rodičovského příspěvku pro všechny rodiče s dětmi do 4 let.

Příjemcům poradí úřady práce a informace na webu

MPSV ve spolupráci s Úřadem práce ČR zřídilo speciální webovou stránku, kde lidé najdou podrobnější informace k rodičovskému příspěvku i nejčastější dotazy ohledně rodičovské. Zaměstnanci úřadů práce poskytnou rodičům potřebné informace tak, aby věděli, jak mají postupovat. Na kontaktních pracovištích se mohou obracet na informátory, kteří je nasměrují na příslušnou kancelář specializovanou na oblast rodičovského příspěvku. Rodičům je k dispozici také emailová adresa rodicak@uradprace.cz, kam se mohou se svými dotazy obracet.

Do konce letošního roku budou na vybraných pracovištích probíhat pravidelné týdenní besedy. A to vždy ve čtvrtek, po skončení úředních hodin. Konkrétní časy sdělí zástupci příslušných kontaktních pracovišť úřadů práce. První beseda se uskuteční 14. listopadu 2019.

Základní informace

  • Měsíční limit pro umístění dětí do 2 let v předškolní péčí se od nového roku (2020) zvýší na 92 hodin. Máte-li dítě do 2 let, můžete ho umístit do jeslí/ dětské skupiny na 92 hodin měsíčně a nepřijdete o rodičovský příspěvek. Docházka dítěte staršího než dva roky se nesleduje.
  • Výši rodičovské si určí rodič sám dle svých potřeb. Odvíjí se ale od předchozích příjmů, tedy denního vyměřovacího základu. Pokud rodič z nějakého důvodu nedoloží předchozí příjmy (platí zejména u studentů), měla by být od nového roku maximální hranice čerpání stanovená na 10 000 Kč (jak bylo nově schváleno poslanci). V opačném případě je maximální hranice stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství.
  • Každé 3 měsíce je možné požádat na úřadu práce o změnu výše měsíční částky rodičovského příspěvku. Částka nesmí být samozřejmě vyšší než maximální měsíční částka, kterou můžete čerpat.
  • Pobírání rodičovského příspěvku se nevylučuje s návratem do práce.

Nejčastější dotazy

Budu mít na vyšší rodičovskou nárok?

Odpovězte si na otázku: Budu ještě v lednu čerpat? Ano: mám nárok, Ne: nemám nárok (odpověď sestavená dle aktuálního návrhu, který schválila Poslanecká sněmovna, znění zákona se může ještě změnit po projednání v Senátu)

Co mám udělat pro to, abych dostala navýšení? Kde mám zažádat?

Není potřeba nikde žádat, celková částka rodičovského příspěvku se automaticky zvedne všem rodinám, kterých se navýšení týká. Tyto rodiny budou informovány dopisem, který budou úřady práce odesílat poté, co prezident novelu zákona o státní sociální podpoře podepíše.

Mému dítěti budou již brzy 4 roky, co mám teď dělat, abych navýšení vyčerpala?

Výši měsíční rodičovské lze každé 3 měsíce měnit, maximální hranici má každý svou vlastní – čerpat můžete až do výše své peněžité pomoci v mateřství, pokud jste mateřskou nepobírala, Váš limit by měl být od nového roku 10 000 Kč měsíčně (odpověď sestavená dle aktuálního návrhu, který schválila sněmovna, znění zákona se může ještě změnit po projednání v Senátu). Tuto částku pak můžete pobírat až do vyčerpání celkové částky rodičovského příspěvku, anebo do 4. narozenin Vašeho dítěte.

Rodičovskou mám naplánovanou do března 2020, nechci ale prodlužovat, chci se vrátit do práce podle plánu, vyčerpám navýšení?

Výši měsíční rodičovské lze každé 3 měsíce měnit, maximální hranici má každý svou vlastní – čerpat můžete až do výše své peněžité podpory v mateřství pokud jste mateřskou nepobírala, Váš limit by měl být od nového roku 10 000 Kč měsíčně . Pokud si nemůžete o tolik zvýšit měsíční čerpání, automaticky se Vám pobírání rodičovské prodlouží až do vyčerpání celkové částky, anebo do 4. narozenin Vašeho dítěte. Důležité ale je, že prodloužení čerpání rodičovského příspěvku Vám nezkomplikuje Vaše plány, do práce je možné se vrátit, jak jste chtěla, a souběžně pobírat rodičovský příspěvek.

Mám dvouleté dítě, kdy si mám zvýšení rodičovské zařídit, abych ji měla co nejdřív?

Celková částka rodičovského příspěvku se navýší automaticky všem rodičům, kterých se to týká. Nemusíte proto o navýšení žádat na úřadě. Rodičovskou stihnete vyčerpat včas. Výši měsíční rodičovské lze každé 3 měsíce měnit, maximální hranici má každý svou vlastní – čerpat můžete až do výše své peněžité pomoci v mateřství, pokud jste mateřskou nepobírala, Váš limit by měl být od nového roku 10 000 Kč měsíčně (odpověď sestavená dle aktuálního návrhu, který schválila sněmovna, znění zákona se může ještě změnit po projednání v Senátu). Tuto částku pak můžete pobírat až do vyčerpání celkové částky rodičovského příspěvku, anebo do 4. narozenin Vašeho dítěte. Nemusíte tedy změnu čerpání řešit ihned po novém roce, ale kdykoli v průběhu roku a částku stihnete vyčerpat.

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí