Priority MPSV: Sociální bydlení, rodiny a senioři

Nový ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál představil 2. července svůj okruh nejbližších spolupracovníků a důležité priority, které hodlá v úřadu naplňovat. Post náměstka člena vlády bude zastávat Tomáš Martinec. Mezi jeho hlavní agendu bude patřit sekce IT, rozpočet a evropské fondy. Druhým náměstkem se stal Robin Povšík. Ten bude zodpovídat do nástupu Jiřího Vaňáska za zaměstnanost a nepojistné sociální dávky. Vaňásek již na MPSV v rámci této agendy působil, má tak potřebné zkušenosti a patří podle Krčála mezi uznávané odborníky.

„Byl bych rád, aby na všechny další volné pozice byla vyhlášena řádná výběrová řízení, a v co nejkratší době jsme vybrali nejbližší spolupracovníky,“ uvedl ministr Krčál.

Ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál ve středu 4. července 2018 navštívil Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích. Při této příležitosti připomněl, že jednou z otázek, které se chce na MPSV věnovat je výše platů pracovníků v sociálních službách. Podle něj by se také mělo vyřešit fungování služeb na sociálně zdravotním pomezí. Nastavit by se měla i pravidla pro vytvoření sítě sociálních služeb a jejich financování.

Petr Krčál plánuje navštívit také Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí (UMPOD) a domov pro osoby se zdravotním postižením Centrum Kociánka v Brně. Následně se seznámí se zaměstnanci Úřadu práce ČR a České správy sociálního zabezpečení.

Petra Krčála uvedl do čela resortu práce a sociálních věcí 29. června 2018 předseda vlády Andrej Babiš, který dosavadnímu řediteli Domova Jeřabina Pelhřimov popřál hodně úspěchů. Jeho předchůdkyni Jaroslavě Němcové Andrej Babiš poděkoval za práci, kterou pro danou oblast odvedla.

Mezi priority nového ministra je personální stabilizace, opětovné rozdělení ministerské sekce IT a ekonomiky, která by měla podle něho být spojena s evropskými fondy, a seniorská a rodinná politika. „Také bych chtěl přes prázdniny připravit balíčky, které by se vždycky týkaly, té určité sociální kategorie, ať už to jsou senioři nebo rodiny, kde by bylo bydlení, mateřské školy a kde bychom promítli i záležitosti týkající se současného systému dávek,“ uvedl Krčál.

 

Rodičovský příspěvek 300 tisíc, pravidla pro zvyšování minimální mzdy a příprava opatření pro seniory a rodiny

Mezi dalšími důležitými kroky, které ministerstvo přes léto připraví, jsou „seniorské a prorodinné balíčky“. Rodičovský příspěvek by se měl zvýšit z 220 tisíc korun na 300 tisíc. Stanovit by se měla i pravidla pro zvyšování minimální mzdy, aby její růst byl více předvídatelný.

„Kromě toho bude v prorodinném balíčku i příprava financování dětských skupin a legislativní ukotvení mikrojeslí nebo zákon o sociálním bydlení. Zákon budeme chtít projednávat i se zástupci Asociace krajů a Svazem měst a obcí. Připravíme varianty, které se týkají jednotlivých dávek,“ doplnil ministr.

Dále se chce nové vedení MPSV zaměřit i na odhalování nelegálního zaměstnávání a zneužívání sociálních dávek.

 

Petr Krčál vystudoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, Institut mezioborových studií Brno – obor sociální pedagogika. Následně Univerzitu Jana Ámose Komenského v Praze, vysokoškolské studium se zaměřením specializace v pedagogice, obor andragogika a řízení lidských zdrojů. Ministr práce a sociálních věcí již na MPSV pracoval jako náměstek, působil také např. na Úřadu vlády, v Poslanecké sněmovně, Kanceláři ministerstva obrany. Jako člen Zastupitelstva kraje Vysočina byl radním pro sociální záležitosti, protidrogovou prevenci a multikulturní spolupráci a rodinnou politiku. Před odchodem na MPSV řídil Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci Kraje Vysočina. Petr Krčál je členem ČSSD od roku 1996. Je ženatý a má tři dcery

 

Zdroj: MPSV