Ministr Krčál chce urychlit vyplácení zpožděných dotací

Ke zdržení výplaty dotací u národních dotačních titulů „Rodina 2018“ a „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2018 došlo vlivem probíhajících kontrol a interního auditu zadaných na pokyn bývalé ministryně Jaroslavy Němcové. Zdržení se v tuto chvíli odhaduje na tři až čtyři měsíce. Původně měly být dotace vyplaceny do konce března 2018.

Výplata národního dotačního titulu Rodina 2018 proběhla dne 27. června 2018, tj. v den jmenování nového ministra práce a sociálních věcí, pana Petra Krčála. Ve stejný den byly také schváleny a na web MPSV vyvěšeny předběžné výsledky národního dotačního titulu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností. Výplata dotací se očekává v první polovině měsíce srpna 2018

„Osobně udělám vše proto, aby došlo k urychlenému vyplacení všech dotací na rok 2018, které zavinilo bývalé vedení. Zajistím, aby se tato velmi politováníhodná situace již neopakovala a dotace byly vypláceny včas. Závěrem dodávám, že MPSV vnímá podporu rodin a seniorů pomocí nestátních neziskových organizací jako zásadní. Proto budu usilovat o navýšení těchto národních dotačních titulů pro rok 2019, tak aby mohly být MPSV podpořeny všechny kvalitní projekty“, uvedl ministr práce a sociálních věcí, Petr Krčál.

 

Zdroj: MPSV