Praha podpoří investice do sociálních služeb, bytů pro seniory a sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním

Rekonstruované byty pro seniory, pomoc osobám s duševním onemocněním, ale také investice do technologického rozvoje patří mezi výsledky čtyř plánovaných projektů, které pražští radní odsouhlasili na svém pravidelném zasedání. Projekty v celkové výši téměř 100 milionů korun byly předloženy do Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Z únorové výzvy, jejímž cílem bylo podpořit posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, vzešly dva slibné projekty, které zjednoduší řešení krizových situací nebo umožní lepší využití dat v městském plánování. Pražský operační program projekty podpoří více než 77 miliony korun.

Informační systém o ekonomické situaci ve městě

Projekt Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy přinese inovativní informační systém, který se stane komplexním souborem dat o ekonomickém prostředí Prahy. Ucelená data zásadně přispějí k efektivnějšímu městskému plánování a tvorbě reakčních opatření.

„Budeme efektivněji analyzovat data o ekonomické situaci v našem městě z veřejně dostupných registrů s minimalizovanými náklady na údržbu, například ze živnostenského a insolvenčního rejstříku, registru ekonomických subjektů nebo z portálu justice.cz. Systém bude nově zobrazovat výstupy v interaktivním grafickém prostředí, včetně zpracování územních, časových a oborových analýz. Pro názorné srovnání s ostatními evropskými městy systém poskytne i data z jiných metropolí,“ shrnuje výhody primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Podporu ve výši 19 milionů korun získá i Praha 8 s projektem na vývoj informačního systému. Po jeho zavedení dojde ke zjednodušení analýz, přípravy a hlavně následných řešení mimořádných a krizových situací na území městské části. Výhodou inovativního systému bude možnost vizualizace aktuální situace v různých oblastech jako je stav infrastruktury, epidemiologická situace nebo povodňová situace.

Sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním

Radní odsouhlasili také finanční podporu pro vznik dvou projektů na podporu sociálního začleňování a boje proti chudobě v městské části Praha 8. Celková výše poskytnuté podpory na oba projekty je více než 16 milionů korun.

„Prostředky z programu Pól růstu jsou velmi důležitým zdrojem pro pražskou sociální politiku. Díky nim můžeme opravovat sociální infrastrukturu a budovat nové potřebné služby,” říká radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová.

Další investicí tamtéž je projekt, jehož cílem je pomoci lidem s duševním onemocněním, spočívající ve vybudování prostoru pro setkávání a zkvalitnění služby sociální rehabilitace.

„Městská část Praha 8 si nepochybně zaslouží další bezpečné místo pro osoby s duševním onemocněním. Je totiž místem, kde trvale sídlí Psychiatrická nemocnice Bohnice a koncentrují se na ní právě tyto osoby,” dodává primátor Zdeněk Hřib.

Nové byty pro seniory v bytové nouzi

Investice ve výši téměř 10 milionu korun bude využita ve třech bytových domech v Řepínské ulici, které patří do bytového fondu hl. m. Prahy. Nově tak obyvatelé 56 bytů získají rekonstruované společné prostory, renovované terasy a balkony a nový střešní a obvodový plášť. Po rekonstrukci budou byty nabídnuty seniorům v bytové nouzi.

Operační program Praha – Pól růstu ČR je určen pro příjemce a žadatele z území hlavního města a přesahuje alokaci 10 miliard korun. Program je z 50 % financován z prostředků evropských fondů. Zbylé prostředky poskytuje Magistrát hl. m. Prahy ze svého rozpočtu, v některých případech je vyžadována ještě spoluúčast samotného žadatele.