Hladina protilátek po očkování u starší generace může rychle klesat, ukazuje testování Společnosti Podané ruce

Společnost Podané ruce má souhrnné výsledky screeningového testování protilátek po očkování. Celkově bylo na přelomu dubna a května 2021 otestováno na protilátky proti COVID-19 253 osob (177 žen a 76 mužů ve věku 16 až 83 let), které byly očkovány vakcínami Moderna (26) a Pfizer (227) v intervalu 14 až 132 dní po druhé dávce.

Hlavním zjištěním je, že protilátky si po očkování vytvořilo 92,9 % osob. Bez protilátkové odpovědi bylo 7,1 % osob, u seniorů je však podíl těch bez protilátkové odpovědi vyšší. Kvalitativní i semi-kvantitativní výsledky naznačují, že protilátková odpověď s časem klesá, přičemž výsledky obou vakcín jsou srovnatelné.

Pozitivní výsledek na protilátky proti Spike proteinu po druhé dávce:

  • v prvním měsíci po druhé dávce 93,9 % testovaných
  • ve čtvrtém měsíci po druhé dávce 78,3 % testovaných

Z 50 testovaných osob ve věku 65-83 let ve čtvrtém měsíci po očkování klesla odpověď pod předpokládanou hranici pozitivity u 14,3 % testovaných.

Společnost Podané ruce o.p.s. proto bude ve spolupráci s městem Brnem a Diecézní charitou Brno v testování protilátek po očkování pokračovat, a to především mezi seniory. Současně s tím bude zjišťována i tvorba tzv. buněčné imunity z důvodu konfirmace.

Cílem pravidelného testování protilátek je:

  • zabránit opětovnému šíření nákazy v domovech pro seniory
  • ochránit rizikové skupiny (chronicky nemocní, senioři).
  • vyvolat diskusi o nutnosti třetí dávky pro ohrožené jedince

Výsledky ukazují, že podstatná část očkovaných bude v řádu měsíců pravděpodobně potřebovat revakcinaci, zejména lidé staršího věku, a že vyšetřování protilátek kvalitními testy je v praxi vhodnou metodou pro kontrolu imunity na individuální i kolektivní úrovni. Bude tak nezbytným nástrojem pro kontrolu epidemie COVID-19 v následujících měsících a letech.

„Od stejného jihokorejského výrobce antigenních testů, se kterými od loňského září testujeme za pomoci přístrojového vyhodnocení, jsme zakoupili i testy na tzv. virus neutralizační protilátky, tedy protilátky zaměřené na imunitní odpověď po očkování. Jako provozovatelé sociálních služeb vnímáme potřebu na nic nečekat a raději jednat preventivně. Přeočkování chceme nabídnout i široké veřejnosti”, uvádí ředitel Společnosti Podané ruce Jindřich Vobořil.

„Také různé zahraniční studie ukazují, že protilátky mohou po očkování rychle klesat obzvlášť u lidí, kteří toto onemocnění ještě neprodělali a jsou staršího věku. Nejstarším věkovým skupinám v ČR byla druhá dávka podávána většinou v průběhu ledna, či února, u některých i v prosinci. Naše testování však ukazuje, že v květnu již měla dané protilátky po očkování pod hladinou, která je výrobcem udávána za pozitivní, významná skupina v této kategorii. Můžeme tedy předpokládat, že u této skupiny bude hladina protilátek dále klesat a proto je nutné mít nachystaný preventivní scénář”, dodává Vobořil.

„Pro Diecézní charitu Brno je péče o seniory, zvláště v domácím prostředí, nejrozšířenější činností. Proto podporujeme veškeré snahy o zajištění jejich bezpečnosti a preventivního přístupu. Očekáváme totiž, že než bude proočkována celá populace, mohou návštěvy příbuzných nejen v pobytových službách, ale také v domácnosti seniorů, nákazu přenášet. Zjišťováním protilátek a následným přeočkováním můžeme šíření pandemie zastavit”, doplňuje Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno.

„Na co se nyní budeme zaměřovat, je detailní průběžné sledování vývoje hladiny protilátek, a to zejména u seniorů, tedy nejzranitelnější skupiny obyvatel. Výsledky budeme průběžně zveřejňovat”, říká k další strategii MUDr. Jiří Dolák, odborný ředitel Společnosti Podané ruce o.p.s. a šéf lékař společnosti.

„Souběžně se samotnými protilátkami budeme testovat i tzv. buněčnou imunitu, což je jiná část imunity, která se podílí na ochraně proti infekci a u COVID-19 hraje významnou roli. Imunitní odpověď po očkování je rozhodující pro ochranu před infekcí, pokud se očkovaný setká s přirozeně kolujícím virem v populaci. Poskytneme tak lidem průběžně informaci, zda by se měli nebo neměli přeočkovat”, doplňuje Jiří Dolák.

Informace o screeningovém testování provedeném Společností Podané ruce:

Testování protilátek po očkování (nAb) v Brně probíhalo od 30. dubna až 2. května 2021 na brněnském výstavišti v rámci provozu prvního českého veřejného COVID-19 test pointu Společnosti Podané ruce. Ten funguje od 11. listopadu 2020 ve spolupráci se Statutárním městem Brnem.

Zájemci si před testováním rezervovali preferovaný čas přes zveřejněný rezervační systém, podle nějž dorazili na odběrné místo. Po ověření a sběru anamnestických údajů jim byl odebrán vzorek krve na protilátky. Výsledek testů lidé obdrželi do 30 min. formou SMS.

Vyšetření protilátek po očkování (nAb) bylo provedeno pomocí testu iChroma™ COVID-19. První test zjišťoval hladinu IgM a IgG protilátek proti SARS-CoV-2 bez specifické vazebné afinity. Druhý test nAb je imunofluorescenční test (FIA) pro kvalitativní stanovení neutralizačních protilátek proti SARS-CoV-2, které blokují interakci mezi doménou vázající receptor (RBD) virového Spike glykoproteinu s povrchovým buněčným receptorem ACE-2 v lidské plné krvi/séru/plazmě. V této studii byla materiálem plná kapilární krev získaná z vpichu na boku bříška prstu ruky.

Výsledný́ fluorescenční signál je dle doporučení výrobce interpretován pomocí cut off indexu 30, kdy výsledky <30 jsou interpretovány jako negativní a výsledky> 30 jsou interpretovány jako pozitivní.

Výrobce uvádí klinickou citlivost testu iChromaTM COVID-19 nAb 91,9 % a klinickou specificitu 100 %.