SFRB: Projekty nájemních domů seniorského bydlení

Bydlení seniorů by mělo být dostupné v jejich přirozeném sociálním prostředí. Vhodně zvolené prostředí k bydlení pro tuto cílovou skupinu přispívá k prodloužení soběstačnosti a oddaluje nutnost poskytování péče v zařízeních sociálních služeb a dlouhodobé péče. Projekt „Vzorové projekty nájemních domů seniorského bydlení a jejich modelové parametry“ je projektem seniorského bydlení, vzniklý na základě spolupráce Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) a Fakulty architektury ČVUT, který tyto okolnosti zohledňuje. Projekt představuje urbanistické i architektonické řešení, které odpovídá soudobému chápání pojmu kvalitní bydlení a které je současně ekonomicky přiměřené z pohledu investičních i provozních výdajů a počítá také s přijatelnou výší nájemného. Zájemcům a potenciálním investorům z řad obcí i ze soukromé sféry nabízí základní přehled a inspiraci, jak k zajištění takového bydlení pro seniory přistoupit.

Na stránkách fondu naleznete publikaci a výstupy projektu “Vzorové projekty nájemních domů seniorského bydlení a jejich modelové parametry“.

 

Zdroj: Státní fond rozvoje bydlení