Do ČR se za 10 let ze zahraničí přistěhovalo přes půl milionu lidí

Do České republiky se v letech 2005–2015 přistěhovalo v několika vlnách přes 540 tis. imigrantů. Nejvíce z nich přišlo v době vstupu ČR do Evropské unie a hospodářského rozmachu. Dosud nepřekonaným vrcholem je v tomto ohledu rok 2007. Oproti stavu před 15 lety se podíl cizinců v ČR více než zdvojnásobil na 4,4 %. V hlavním městě bylo v roce 2015 zastoupení cizinců třikrát vyšší než hodnota národního průměru. Přečíst článek.