Je naše společnost připravena na řešení důsledků stárnutí populace? (18. ledna 2017 od 16:30, VŠE v Praze)

Přednáška v rámci diskusního večera ČDS se uskuteční 18. ledna 2017 od 16:30 do 18:00 VŠE v Praze, místnost 473 NB. Přednáší doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV), člen katedry demografie FIS VŠE v Praze a člen Hlavního výboru ČDS.